leki-orange

Emulsja z cyklosporyną na stan zapalny oka

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła nowe zastosowanie 0,1% emulsji z cyklosporyną Verkazia (Santen Inc.). Lek może być stosowany do leczenia wiosennego zapalenia rogówki i spojówki (VKC) u dzieci i dorosłych.

Stan zapalny oka i cyklosporyna

Bezpieczeństwo i skuteczność emulsji na stan zapalny oka oceniono w dwóch randomizowanych, wieloośrodkowych, podwójnie zaślepionych badaniach klinicznych. W badaniu VEKTIS pacjentów z ciężkim VKC przydzielono do grupy otrzymującej emulsję do oczu z cyklosporyną w dawce 1 mg/ml 4 razy lub 2 razy dziennie oraz do grupy nośnika. Podobnie w badaniu NOVATIVE pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią VKC przydzielono do trzech grup. Stosujących emulsję do oczu z cyklosporyną 1 mg/ml, preparat z cyklosporyną 0,5 mg/ml oraz grupę nośnika. W obu badaniach pacjenci byli przestawiani z grupy nośnika do stosowania cyklosporyny. W VEKTIS leczenie lekiem Verkazia włączano między 4 a 12 miesiącem, natomiast w NOVATIVE pacjenci otrzymywali emulsję 0,5 mg/ml lub 1 mg/ml od 1 do 4 miesiąca.

Badacze zaobserwowali poprawę stanu zapalnego rogówki i swędzenia oczu u pacjentów otrzymujących emulsję do oczu z cyklosporyną w obu badaniach. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi u ponad 5% pacjentów były ból oka (12%) i świąd oka (8%), które zwykle były przemijające i występowały podczas wkraplania.

Czytaj również: Przeciwbólowe właściwości CBD

Zatwierdzenie emulsji do oczu

Co ważne, emulsja do oczu z cyklosporyną jest unikalną emulsją kationową typu olej w wodzie. Poprawia biodostępność cyklosporyny w oku. Ponadto, hamuje aktywację komórek T, zmniejsza poziom komórek odpornościowych oraz mediatorów. Mediatory te wywołują stan zapalny oka i tym samym pozwalają skutecznie leczyć VKC.

Dyrektor generalny Santen Inc. Tatsuya Kaihara podkreśla, że nieleczona VKC wiąże się z objawami takimi jak ból oka i utrata wzroku. Mogą mieć one szkodliwy wpływ na osoby, u których występuje, w tym na frekwencję w szkole i wyniki w nauce. „Dzięki tej aprobacie lekarze i pacjenci w USA mają teraz skuteczną i trwałą terapię tej rzadkiej choroby. Może to pozwolić osobom dotkniętym chorobą na dalsze branie udziału w codziennych czynnościach”.

Bibliografia:

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Podsumowanie
KategoriaNarządy wzroku i słuchu
TematyFDA
AutorRedakcja leki.pl
Ostatnia aktualizacja10 miesięcy temu
Data publikacji15.07.2021