Wykaz leków refundowanych — zmiany, co 2 miesiące

Od 1 stycznia 2012 roku urzędowym źródłem wiedzy o cenach leków refundowanych są obwieszczenia Ministra Zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych są one ogłaszane raz na 2 miesiące. Zawierają wykaz leków refundowanych, w którym znajdziemy szczegółowe informacje odnośnie odpłatności, limitu refundacji oraz wskazań medycznych, w jakich lek jest refundowany. Przy tworzeniu wykazu leków refundowanych uwzględniana jest wartość terapeutyczna leku, bezpieczeństwo stosowania oraz koszt terapii [1,3,5].

Dlaczego leki refundowane drożeją?

Ustawa o refundacji określa sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Refundacja następuje tylko do wysokości limitu finansowania (maksymalnej granicy, do której NFZ płaci za lek), resztę ceny leku dopłaca pacjent (czytaj także: Od czego zależy cena leku refundowanego?). Na wzrost ceny leku refundowanego ma wpływ:

  • zmiana ceny leku, który stanowił podstawę limitu finansowania,
  • wprowadzenie tańszego odpowiednika leku, który stał się podstawą limitu finansowania [1,3].

Spadek ceny leków refundowanych

Firmy farmaceutyczne (zgodnie z ustawą o refundacji) mogą składać wnioski i ubiegać się o obniżenie urzędowych cen zbytu. Skutkiem takiego działania jest najczęściej obniżenie dopłaty pacjentów do leków refundowanych [1,3].

REKLAMA
REKLAMA

Rodzaje odpłatności 

Pomiędzy lekami refundowanymi istnieją różnice w poziomie odpłatności. Warunkują je takie czynniki jak: cena, wskazania terapeutyczne oraz liczba osób, które chorują na dane schorzenie. 

Lek możesz otrzymać:

  • Bezpłatnie (B) — dotyczy to leków i wyrobów medycznych, których skuteczność jest udowodniona w leczeniu nowotworu złośliwego, zaburzenia psychotycznego, upośledzenia umysłowego, zaburzenia rozwojowego, choroby zakaźnej o szczególnym zagrożeniu epidemicznym dla populacji.
  • Za opłatą ryczałtową (R) — leki, które wymagają stosowania przez ponad 30 dni. Również, gdy koszt stosowania leków refundowanych przy innym poziomie odpłatności byłby dla pacjenta wyższy od pułapu określonego w ustawie.
  • Za opłatą w wysokości 50% limitu finansowania. Taki rodzaj odpłatności dotyczy leków refundowanych, które nie wymagają stosowania przez okres dłuższy niż 30 dni.
  • Za opłatą w wysokości 30% limitu finansowania – dotyczy to pozostałych leków refundowanych [2-3].       

Ostateczny koszt — podsumowanie

Zapłatę, jaką uiści pacjent za lek refundowany, będzie stanowić różnica między ceną detaliczną, a kwotą refundowaną za ten lek. Cena zależy od następujących czynników:

  • rodzaju leku — odpłatność określona przez Ministra Zdrowia,
  • wskazań terapeutycznych,
  • ceny leku — w przypadku, gdy cena leku refundowanego przekracza ustalony limit pacjent musi dopłacić różnicę pomiędzy ceną leku a limitem,
  • dodatkowych uprawnień pacjenta (np. inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, zasłużeni honorowi dawcy krwi) [2-3]. 

Należy pamiętać, że warunkiem realizacji recepty na lek refundowany z odpowiednią zniżką jest jej prawidłowe wystawienie.