,

Czy istnieje związek pomiędzy długością snu a fazami księżyca?

SPIS TREŚCI

Data publikacji:

Ostatnia aktualizacja:

Badacze z University of Washington w Seattle zaobserwowali związek pomiędzy długością snu a fazami księżyca. Według profesora biologii Horacio de la Iglesia sen rozpoczyna się później i trwa krócej przez 3-5 nocy poprzedzających pełnię księżyca. Z kolei sen, kilka nocy przed fazą nowiu wydaje się być dłuższy. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na setce […]
Czy istnieje związek pomiędzy długością snu a fazami księżyca?

Badacze z University of Washington w Seattle zaobserwowali związek pomiędzy długością snu a fazami księżyca. Według profesora biologii Horacio de la Iglesia sen rozpoczyna się później i trwa krócej przez 3-5 nocy poprzedzających pełnię księżyca. Z kolei sen, kilka nocy przed fazą nowiu wydaje się być dłuższy.

Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na setce osób, pochodzących ze społeczności Toba Qom w argentyńskiej prowincji Formosa. Badanych podzielono na 3 grupy żyjące w różnych warunkach. Jedną grupę stanowiły osoby bez dostępu do elektryczności. Druga ze społeczności miała ograniczony dostęp, zaś trzecia mieszkała w mieście z pełnym dostępem do elektryczności. Do badania włączono także 450 studentów University of Washington.

W zależności od społeczności całkowita ilość snu wahała się w całym cyklu księżycowym średnio od 46 do 58 minut. Natomiast różnice w porach snu wynosiły około 30 minut.

Jak stwierdził de la Iglesia, cykle snu zmieniają się wraz z fazami księżyca: „Chociaż silniejszy efekt zaobserwowano w społecznościach bez dostępu do elektryczności, udało zaobserwować się go także w społecznościach z elektrycznością — również wśród studentów Uniwersytetu Waszyngtońskiego”.

Według badaczy wyniki uzyskane od studentów były szczególnie zaskakujące, gdyż jest mało prawdopodobne, aby studenci (żyjąc w dostępie do elektryczności) w znacznym stopniu zwracali uwagę na pełny przebieg faz księżyca.

Źródło: drugs.com

Bibliografia

Powiązane produkty

Omawiane substancje

W tym poradniku nie omawiamy konkretnych substancji.

Omawiane schorzenia

  • Bezsenność

    Bezsenność to zaburzenie snu, które objawia się trudnościami w zasypianiu, utrzymaniu snu lub wczesnym budzeniem się. Może prowadzić do zmęczenia, drażliwości i zaburzeń funkcjonowania w ciągu dnia.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .