Badacze przeanalizowali dane z ogólnokrajowych rejestrów dotyczące ponad 125 000 mieszkańców Szwecji ze zdiagnozowanymi zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu (alcohol use disorder, AUD). Wiek pacjentów mieścił się w zakresie od 16 do 64 lat.

Analiza wyników

Analiza wykazała, że terapia naltreksonem (pojedynczo lub w połączeniu z disulfiramem lub akamprozatem) wiązała się ze zmniejszonym ryzykiem hospitalizacji z powodu AUD oraz hospitalizacji ze wszystkich przyczyn w porównaniu z pacjentami, którym nie podawano leków. Z drugiej strony, stosowanie benzodiazepin oraz monoterapia akamprozatem łączyły się z wyższym ryzykiem hospitalizacji związanej z AUD.

Badanie nie wykazało zależności między stosowaniem naltreksonu, disulfiramu, akamprozatu i nalmefenu a śmiertelnością ze wszystkich przyczyn. Jednakże terapia benzodiazepinami wiązała się ze znacząco wyższym wskaźnikiem śmiertelności.

REKLAMA
REKLAMA

Wnioski

Według dr Milji Heikkinen, współprowadzącej badanie specjalistki w dziedzinie psychiatrii sądowej i medycyny uzależnień z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, „leki na AUD są niewystarczająco wykorzystywane, mimo że AUD stanowi znaczący problem dla zdrowia publicznego”. Jednocześnie badaczka przestrzega, że „benzodiazepiny powinny być unikane i nie powinny być stosowane poza leczeniem objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego”.

Podobnego zdania jest niezwiązany z badaniem prof. Raymond Anton z Wydziału Psychiatrii i Nauk Behawioralnych Uniwersytetu Południowej Karoliny, który w swoim komentarzu do pracy za jej zasadnicze przesłanie uznał szkodliwość benzodiazepin – która, jak zauważył, niedawno została podkreślona w popularnym serialu Netfliksa Gambit królowej. Inną ważną konkluzję w jego opinii stanowi fakt, iż „naltrekson powinien być częściej stosowany”.

Źródło:

  • Naltrexone Cuts Hospitalization, Deaths in Alcohol Use Disorder – Medscape – Jan 22, 2021