Wspomniana informacja pochodzi z artykułu opublikowanego przez grupę naukowców, pracujących pod przewodnictwem dr Allison A. Fedducia, w listopadzie 2020 na łamach czasopisma Psychopharmacology. Pomysłodawcy badania związani są z projektem „New Day”, z Santa Cruz w Kalifornii. 

Metodyka

Badacze skupili się na poszukiwaniu zależności pomiędzy przyjmowaniem leków z grupy SSRI a odpowiedzią na leczenie MDMA u pacjentów ze zdiagnozowanym chronicznym zespołem stresu pourazowego (trwającym ponad 6 miesięcy). W tym celu przeanalizowali zbiorcze dane pochodzące z 2 fazy badań klinicznych, w której wzięło udział 50 pacjentów. Z grupy badawczej wytypowano 16 osób, u których zaniechano podawania SSRI przed rozpoczęciem terapii MDMA. Pozostała część chorych otrzymywała pierwotnie zaordynowane leczenie. Po dokładnej analizie materiałów okazało się, że aż 75% pacjentów z pierwszej grupy, przejawiało objawy PTSD, po zakończeniu psychoterapii wspomaganej MDMA. Wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi w grupie chorych, u których zaniechano leczenia inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. W drugiej grupie terapia MDMA przyczyniła się do zmniejszenia nasilenia objawów choroby. Pod koniec badania około 63.6% reprezentantów tej grupy nie spełniało kryteriów diagnozy zespołu stresu pourazowego. 

Wnioski

Uzyskane informacje mogą przyczynić się do zrewolucjonizowania sposobu leczenia zespołu stresu pourazowego. Zaobserwowane tłumienie odpowiedzi farmakologicznej najprawdopodobniej związane jest z tym, że mechanizm działania MDMA zakłada wykorzystanie tych samych transporterów wychwytu zwrotnego, które wykorzystywane są również przez inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, powszechnie przepisywane pacjentom z PTSD. Oprócz wymienionych w badaniu SSRI, w grupie leków których działanie może niekorzystnie wpływać na terapię tej jednostki chorobowej znajdują się również inhibitory wychwytu zwrotnego norepinefryny, inhibitory wychwytu zwrotnego norepinefryny i dopaminy.  

REKLAMA
REKLAMA

Źródło:

  • Antidepressants May Scupper Efficacy of MDMA for PTSD – Medscape – Feb 09, 2021.