leki-orange

Acebutolol

Rozdziały

Działanie i właściwości acebutololu

Acebutolol jest substancją leczniczą z grupy beta-blokerów, którą stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca.

Nie należy stosować acebutololu w przypadku występowania nadwrażliwości na tę substancję, poważnych schorzeń serca (takich jak blok przedsionkowo-komorowy), czy też ciężkiej niewydolności serca, a także w przypadku ciąży i karmienia piersią. Skonsultuj z lekarzem bezpieczeństwo stosowania leku również w przypadku:

choroby wieńcowej
choroby naczyń obwodowych, takiej jak zespół Raynauda
przyjmowania digoksyny lub leków moczopędnych
astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), bezdechu sennego lub innych zaburzeń oddychania
cukrzycy
chorób wątroby lub nerek
zaburzenia pracy tarczycy

Acebutolol podaje się doustnie w dawce od 400 do 1200 mg na dobę. Nie należy nagle przerywać stosowania acebutololu. Może to doprowadzić do pogorszenia stanu pacjenta.

W przypadku konieczności odbycia operacji, poinformuj lekarza o stosowaniu acebutololu. Może być konieczne przerwanie stosowania leku na krótki czas.

Skontaktuj się z lekarzem w przypadku wystąpienia działań niepożądanych takich jak:

objawy alergii (pokrzywka, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła)
duszność, obrzęk, szybki przyrost masy ciała
pojawienie się lub nasilenie się bólu w klatce piersiowej
spowolnione bicie serca
zawroty głowy
niebezpiecznie wysokie ciśnienie krwi z towarzyszącym silnym bólem głowy, niewyraźnym widzeniem, krwotokiem z nosa, niepokojem i  dezorientacją

Częste działania niepożądane mogą obejmować przede wszystkim:

ból i zawroty głowy
uczucie zmęczenia
mdłości
biegunka lub zaparcia
bezsenność

Poinformuj lekarza o dotychczas stosowanych lekach ze względu na możliwość wystąpienia interakcji z acebutololem.

Jak działa acebutolol?

Acebutolol jest lekiem z grupy wybiórczych antagonistów receptorów β1-adrenergicznych (tzw. beta-blokerów). Wykazuje działanie chinidynopodobne, stabilizując błony komórkowe mięśnia sercowego. Co więcej acebutolol posiada wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, co korzystnie wpływa na chorych z niewydolnością serca. Acebutolol zwalnia czynność serca, zmniejsza przewodnictwo przedsionkowo-komorowe, a także zwiększa przepływ wieńcowy.

Związki aktywne biologicznie

Acebutolol najczęściej występuje w postaci chlorowodorku acebutololu.

Synonimy

Sekcja w trakcie uzupełniania.

W jakich postaciach leku występuje acebutolol?

Acebutolol jest lekiem występującym w postaci doustnych tabletek.

Przeciwwskazania do stosowania acebutololu

Przeciwwskazaniami do stosowania acebutololu są: nadwrażliwość, wstrząs kardiogenny, ciężka postać astmy oskrzelowej lub POChP, dławica Prinzmetala, ciężka bradykardia, schorzenia tętnic obwodowych i krążenia, ciężka niewydolność serca, kwasica metaboliczna, anafilaksja.

Acebutolol nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Na co pomaga acebutolol?

Acebutolol jest wskazany do stosowania w terapii nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz tachyarytmii.

Objawy przedawkowania acebutololu

W przypadku przedawkowania acebutololu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawami przedawkowania mogą być: zapaść krążeniowa, ciężka bradykardia, wstrząs kardiogenny, blok przedsionkowo-komorowy, skurcz oskrzeli, hipoglikemia oraz obrzęk płuc.

W terapii przedawkowania acebutololu stosuje się atropinę, glukagon, leki o działaniu wazokonstrykcyjnym (m.in. diazepam, lidokainę, fenytoinę) oraz leki o działaniu bronchodylatacyjnym.

Działania niepożądane

Podczas stosowania acebutololu mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: ból i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, mdłości, biegunka lub zaparcia, bezsenność, objawy alergii (pokrzywka, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła), duszność, obrzęk, szybki przyrost masy ciała, pojawienie się lub nasilenie się bólu w klatce piersiowej, spowolnione bicie serca, zawroty głowy, niebezpiecznie wysokie ciśnienie krwi z towarzyszącym silnym bólem głowy, niewyraźnym widzeniem, krwotokiem z nosa, niepokojem i  dezorientacją.

Popularne połączenia z inną substancją czynną

Sekcja w trakcie uzupełniania.

Środki ostrożności

Acebutolol nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.