Dostępne postaci leku

Abatacept jest dostępny w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Działanie

Abatacept wiąże się z cząsteczkami kostymulacyjnymi CD80 i CD86 na komórkach prezentujących antygen (APC), blokując w ten sposób interakcję z CD28 na komórkach T. Wykazano, że blokada tej interakcji hamuje dostarczanie drugiego sygnału ko-stymulacyjnego, wymaganego do optymalnej aktywacji limfocytów T. Skutkuje to zahamowaniem autoimmunologicznej aktywacji komórek T, która została włączona do patogenezy reumatoidalnego zapalenia stawów.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania abataceptu jest leczenie:
-reumatoidalnego zapalenia stawów,
-łuszczycowego zapalenia stawów,
-wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do stosowanai abataceptu jest nadwrażliwość na substancję czynną oraz ciężkie i niekontrolowane zakażenia, takie jak posocznica oraz zakażenia oportunistyczne.

Działania niepożądane

Działania niepożądane abataceptu to: ból głowy, zawroty głowy, światłowstręt, swędzenie i problemy z oddychaniem. Mogą się również pojawić gorączka, dreszcze, nocne poty, utrata wagi, uczucie zmęczenia, suchy kaszel, ból gardła, ból lub zaczerwienienie skóry. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania abataceptu należy zastosować leczenie objawowe.

Środki ostrożności

Przy stosowaniu abataceptu przestrzegaj zaleceń zawartych w ulotce i na opakowaniu leku. Przed użyciem poinformuj lekarza o ewentualnej alergii na abatacept oraz towarzyszących chorobach, tj. gruźlica, cukrzyca, przewlekła obturacyjna choroba płuc lub zapalenie wątroby. Należy również poinformować lekarza w przypadku ciąży i karmienia piersią, występowania zakażenia lub owrzodzenia, a także jeśli planowane jest podanie szczepionki.

Stosowanie leku abatacept może zwiększać ryzyko rozwoju niektórych rodzajów nowotworów, takich jak chłoniak (nowotwór węzłów chłonnych). Ryzyko to może być większe u osób w podeszłym wieku.

Abatacept może powodować fałszywe zbyt wysokie wyniki niektórych badań stężenia glukozy we krwi. W przypadku cukrzycy skonsultuj z lekarzem wybór najlepszego sposobu badania poziomu cukru we krwi.