leki-orange

Rak żołądka - FDA zatwierdza pierwszą immunoterapię

Rak żołądka jest jednym z częściej diagnozowanych w USA nowotworów, rocznie wykrywa się go u o 28 000 pacjentów. W przypadku tej choroby wszystkie dotychczas stosowane terapie cechowała niewielka skuteczność. 

Grupy chorych na raka żołądka poddawanych standardowym metodom leczenia rzadko przeżywały dłużej niż rok. W kwietniu 2021 FDA zatwierdziło nową metodę terapeutyczną – immunoterapię. Daje ona nadzieję na zwiększenie przeżywalności pacjentów, cierpiących na nowotwór żołądka i raka połączenia żołądkowo-przełykowego oraz gruczolakoraka przełyku.

Metodyka badań

Skuteczność immunoterapii w leczeniu raka żołądka potwierdzono wynikiem otwartego, randomizowanego badania 3-fazy. W badaniu wykorzystano m.in. niwolumab jako dodatek do standardowej chemioterapii. Badania były przeprowadzone przez kilka grup naukowców. Ostateczne wyniki opublikowano na łamach Annals of Oncology, we wrześniu 2020.

Do udziału w teście zaproszono 1518 nieleczonych pacjentów. Cierpieli oni na zaawansowaną, nieoperacyjną lub przerzutową formę raka żołądka. W grupie badawczej pacjenci leczeni byli standardową chemioterapią wzbogaconą o niwolumab. Analiza stanu zdrowia pacjentów po około 12 miesiącach nowej terapii wykazała znaczną poprawę w całkowitej przeżywalności pacjentów oraz przeżywalności wolnej od progresji choroby. Warto podkreślić, że po wprowadzeniu immunoterapii mediana przeżywalności dla pacjentów wzrosła do 13.8 miesiąca. Podczas gdy u pacjentów poddawanych standardowej chemioterapii ten parametr wynosił 11.6 miesiąca (współczynnik ryzyka 0.8, P=0002)[1].

Rak żołądka – nowa nadzieja w farmakoterapii

Jest to pierwsza metoda immunoterapii zatwierdzona do wstępnego leczenia raka żołądka. Metoda cechowała się zadowalającym wskaźnikiem bezpieczeństwa. Do działań niepożądanych, których doświadczali chorzy poddani nowej metodzie leczenia, należały m.in. neuropatia obwodowa, nudności, zmęczenie, wymioty, zmniejszony apetyt, czy bóle mięśniowo- szkieletowe. Warto podkreślić, że dotychczas niwolumab był dopuszczony do stosowania w leczeniu nowotworów nerek, płuc czy skóry.

Bibliografia:

  1. Moehler, M.; Shitara, K.; Garrido, M.; Salman, P.; Shen, L.; Wyrwicz, L.; Yamaguchi, K.; Skoczylas, T.; Bragagnoli, A.C.; Liu, T.; et al. LBA6_PR Nivolumab (Nivo) plus Chemotherapy (Chemo) versus Chemo as First-Line (1L) Treatment for Advanced Gastric Cancer/Gastroesophageal Junction Cancer (GC/GEJC)/Esophageal Adenocarcinoma (EAC): First Results of the CheckMate 649 Study. Annals of Oncology 2020, 31, S1191, doi:10.1016/j.annonc.2020.08.2296.
Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Podsumowanie
KategoriaLeki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
TematyChoroba nowotworowa
AutorRedakcja leki.pl
Ostatnia aktualizacja10 miesięcy temu
Data publikacji13.05.2021