leki-orange

Jak leczyć ranę zakażoną?

Jak wygląda rana zakażona? Jak ją leczyć?

Jak dochodzi do zakażenia rany? Jak wygląda takie zakażenie? Jak pielęgnować ranę aby nie doszło do zakażenia? Czy zawsze potrzebny jest antybiotyk? Jaki antybiotyk najlepiej wybrać?

Czym jest rana?

Rana to najbardziej podstawowe pojęcie stosowane w chirurgii oznaczające przerwanie anatomicznej ciągłości tkanki, któremu może ulec skóra lub błona śluzowa. Uszkodzenie to może być powierzchniowe lub głębokie (rany penetrujące do jam ciała, narządów wewnętrznych). Czynnikami uszkadzającymi mogą być: uraz mechaniczny, uraz termiczny (oparzenia lub odmrożenia), uraz chemiczny, energia promienista. W wyniku działania tych czynników zewnętrznych dochodzi do powstania rany ostrej, która goi się raczej szybko, zwykle bez komplikacji i nie stanowi poważnego zagrożenia.

Czym jest natomiast rana przewlekła? To rana, która goi się przez okres dłuższy niż kilka tygodni, pomimo zastosowania odpowiednich procedur leczniczych. Ten typ rany tworzy się stopniowo, na przykład na skutek trwałego ucisku spowodowanego unieruchomieniem pacjenta w powikłaniu niewydolności żylnej lub w przebiegu cukrzycy – stopa cukrzycowa. Częstość występowania ran przewlekłych stale wzrasta, co związane jest między innymi z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa oraz duża zachorowalność na schorzenia predysponujące do rozwoju ran przewlekłych: cukrzyca, miażdżyca naczyń obwodowych, otyłość [1].

Czym jest zakażona rana?

Bardzo istotnym czynnikiem w kontekście ran i ich leczenia jest obecność drobnoustrojów (bakterie to najważniejszy czynnik etiologiczny zakażenia ran), które mogą prowadzić do rozwoju zakażenia, a tym samym do zaburzenia procesu gojenia rany. Dlatego tak bardzo ważne jest kompleksowe leczenie miejscowe, które polega na stosowaniu specjalistycznych opatrunków i preparatów o działaniu antyseptycznym, a w przypadku podejrzenia zakażenia – szybka reakcja polegająca na wykonaniu wymazu z rany w celu określenia rodzaju bakterii (najczęściej) wywołującej zakażenie [2].

Jakie są objawy zakażenia rany?

Do objawów zakażenia miejscowego ran ostrych należą [2]:

 • pojawienie się bólu lub narastanie natężenia bólu już istniejącego;
 • zaczerwienienie;
 • miejscowy wzrost ciepłoty ciała;
 • obrzęk połączony z ropną wydzieliną, ropniem i nieprzyjemnym zapachem.

Do objawów zakażenia miejscowego ran przewlekłych należą [2]:

 • pojawienie się bólu lub narastanie natężenia bólu już istniejącego;
 • obrzęk pojawiający się wokół rany;
 • opóźnienie lub zatrzymanie procesu gojenia się rany;
 • krwawienie lub krucha ziarnina;
 • nieprzyjemny zapach z rany;
 • zmiana zabarwienia łożyska rany;
 • stwardnienie tkanek.

Objawy rany zakażonej.

Jak wygląda leczenie zakażonej rany?

Leczenie ran przewlekłych opiera się na stosowaniu strategii TIME:

 • T (tissue management), czyli opracowanie tkanek;
 • I (inflammation and infection control), czyli systematyczna kontrola i ocean rany pod kątem zapalenia i miejscowej infekcji;
 • M (moisture balance), czyli zapewnienie równowagi wilgotności poprzez dobranie odpowiednich opatrunków np. zawierających srebro (Atrauman Ag, Aquacel Extra Ag, Aquacel Extra Ag+);
 • E (edge), czyli tworzenie dobrych warunków do wytworzenia nowego naskórka.

Jaki antybiotyk jest dobry na zakażoną ranę?

Wdrożenie antybiotykoterapii konieczne jest po wykonaniu odpowiednich badań mikrobiologicznych (ponieważ konieczne jest stosowanie antybiotykoterapii celowanej podawanej drogą dożylną) oraz po odpowiednim opracowaniu rany przez chirurga. Antybiotykami stosowanymi w leczeniu łagodnych zakażeń skóry i tkanek miękkich są: amoksycylina z kwasem klawulanowym, klindamycyna, lewofloksacyna. W sytuacji ciężkich zakażeń, w tym zagrażających życiu, zastosowanie znajdują: piperacylina z tazobaktamem, ceftazydym oraz wankomycynai linezolid (szczególnie w przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie, które rozwinęły oporność na inne antybiotyki). Antybiotyki do stosowania miejscowego powinny być używane w leczeniu ran tylko w szczególnych okolicznościach, na przykład gentamycyna w postaci gąbki — w zakażeniach stopy cukrzycowej w przypadku cech zapalenia kości i szpiku kostnego [4].

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Omawiane schorzenia
Ból to nieprzyjemne doznania czuciowe i emocjonalne wynikające z rzeczywistego lub potencjalnego uszkodzenia tkanek. Ból jest zawsze osobistym doświadczeniem, na które w różnym stopniu wpływają czynni…
Uraz, który występuje wraz z przerwaniem ciągłości skóry. Uszkodzona tkanka nie pełni funkcji ochronnej i jest ryzykiem infekcji. Otwartą ranę należy jak najszybciej oczyścić. Następnie należy zabezpi…
Stopa cukrzycowa to jedno z najpoważniejszych powikłań cukrzycy. Występuje u 10-15% osób chorych na cukrzycę. Określa się ją jako owrzodzenie lub zniszczenie głębokich tkanek stopy, której mogą towarz…
Omawiane substancje
Amoksycylina jest antybiotykiem z grupy penicylin, który zwalcza bakterie. Pacjenci stosują lek w leczeniu wielu różnych rodzajów zakażeń wywołanych przez bakterie. Amoksycylina nie leczy infekcji w…
Benzylopenicylina benzatynowa jest antybiotykiem należącym do grupy β-laktamów. Wykazuje działanie bakteriobójcze. Jest stosowana m.in. w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych wywołanych przez pac…
Substancja dodawana do kosmetyków jako humektant- zapobiega wysychaniu. Betaina ma właściwości także pianotwórcze i stabilizujące kosmetyk.
Ceftazydym jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn. Działa on poprzez zwalczanie bakterii w organizmie. Lek ten jest stosowany w leczeniu wielu rodzajów zakażeń bakteryjnych, np. szpitalnego zapalenia…
Poliheksanid (poliheksametylenobiguanid, PHMB) jest polimerem stosowanym jako środek dezynfekujący i antyseptyczny. PHMB okazał się skuteczny wobec Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (równi…
Fenoksyetanol jest antyseptykiem stosowanym w środekach do dezynfekcji rąk oraz jako konserwant w farmaceutykach, kosmetykach i smarach. Substancja ta ma szerokie spektrum działania przeciwbakteryjne…
Gentamycyna to antybiotyk, który zwalcza bakterie. Jego działanie polega na powstrzymaniu rozwoju bakterii. W preparatach występuje w postaci siarczanu gentamycyny. Siarczan gentamycyny jest stosow…
Hydroksyetyloceluloza to pochodna polisacharydu o właściwościach zagęszczających żel, emulgujących, tworzących pęcherzyki powietrza, zatrzymujących wodę i stabilizujących. Stanowi ona często składnik …
Linezolid to antybiotyk stosowany w leczeniu niektórych poważnych zakażeń bakteryjnych. Działa on poprzez zatrzymanie wzrostu bakterii. Linezolid leczy tylko infekcje bakteryjne. Nie działa on w przyp…
Oktenidyna jest substancją antyseptyczną, która stosowana jest na błony śluzowe i rany. Wykazuje właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Najczęściej stosowana jest do odk…
Piperacylinę stosuje się w leczeniu lub zapobieganiu zakażeniom bakteryjnym. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma uczulenie na piperacylinę, jakąkolwiek część piperacyliny lub inne leki, poka…
Płyn Ringera to rodzaj płynu medycznego zawiera wodny roztwór soli mineralnych. Stosowany jest w infuzji dożylnej za pomocą kroplówki w przypadku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i zaburzeń elektr…
Podchloryn sodu to sól sodowa kwasu podchlorawego; ma działanie przeciwbakteryjne, oczyszcza oraz nawilża, przez co wykorzystywany jest do dezynfekcji ran. Powszechnie wykorzystywany jest do leczenia …
Poliheksanid (poliheksametylenobiguanid, PHMB) jest polimerem stosowanym jako środek dezynfekujący i antyseptyczny. PHMB okazał się skuteczny wobec Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (równi…
Posiada właściwości bakerio- grzybo- i wirusobójcze, dlatego w XIX i na początku XX wieku, czyli w czasach, kiedy nie było jeszcze antybiotyków, było ono wykorzystywane w leczeniu licznych schorzeń, k…
Wankomycyna jest antybiotykiem. Jest stosowana w leczeniu zakażenia jelit wywołanego przez Clostridium difficile, które może powodować wodnistą lub krwawą biegunkę. Lek ten jest również stosowany w le…
Podsumowanie