,

Jak można zarazić się cytomegalią?

Data publikacji:

Ostatnia aktualizacja:

Jak leczyć cytomegalię?

Cytomegalia wrodzona jest schorzeniem, które jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci w okresie rozwoju płodowego. Zakażenie wirusem cytomegalii może skutkować wystąpieniem wad rozwojowych. Ze względu na brak badań przesiewowych, niestety w dalszym ciągu wczesna wykrywalność zakażeń jest niewielka.
Jak leczyć cytomegalię?

Cytomegalia — co to za choroba?

Cytomegalia jest chorobą wywołaną zakażeniem wirusowym. Wirus przechodzi przez barierę łożyskową, tym samym stanowiąc zagrożenie dla płodu. Większość dzieci, które zostały zarażone od matki w trakcie ciąży, nie posiada żadnych objawów choroby, jednak w procesie rozwoju może dojść do wystąpienia wad rozwojowych, które obejmują:

 • zaburzenia mowy;
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego;
 • niedosłuch neurosensoryczny, który obejmuje jedno ucho, lub oba;
 • zwapnienia i torbiele w obrębie czaszki.

Część dzieci wykazuje objawy choroby już w brzuchu matki, lekarze rozpoznają małogłowie oraz wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu.

Wyróżniamy cytomegalię wrodzoną, jeśli dziecko zarazi się w trakcie ciąży, okołoporodową, jeśli dojdzie do niego przy porodzie oraz poporodową, jeśli zakażenie nastąpi później [1,2]. 

Jak można się zarazić cytomegalią?

Wirusy cytomegalii są mocno rozpowszechnione wśród społeczeństwa. Zarażamy się poprzez kontakt z płynami ustrojowymi zarażonej osoby, czyli ze śliną, spermą, krwią. W związku z tym najczęstsze drogi zakażenia to droga kropelkowa oraz płciowa. Nie musi być to jednak bezpośredni kontakt, zarazić możemy się też przez pozostawione wydzieliny na różnego rodzaju przedmiotach. Większość osób na świecie nieświadomie jest rezerwuarem wirusa [1,2]. 

Cytomegalia — badanie w ciąży

Wirus może być w stanie letalnym i uaktywnić się w czasie obniżenia odporności, lub właśnie w ciąży. Dlatego niezwykle ważna jest odpowiednia diagnostyka. U kobiet w ciąży prowadzi się badania na potwierdzenie serokonwersji przeciwciał anty-CMV IgM/IgG. Jednak świadczą one jedynie o zwiększonym narażeniu na wystąpienie zakażenia cytomegalią płodu, nie potwierdzają wstępującego zakażenia. Do takich wniosków można dojść jedynie po wykryciu wirusa w płynie owodniowym pobranym w wyniku amniopunkcji oraz po stwierdzeniu objawów u dziecka w USG takich jak na przykład małogłowie. Wczesna diagnoza cytomegalii pozwala na zastosowanie leczenia przeciwwirusowego i uniknięcie bardzo groźnych dla rozwoju dziecka powikłań po chorobie [1,2].

Cytomegalia w ciąży - badania.

Jak wygląda leczenie cytomegalii?

Leczenie cytomegalii obejmuje stosowanie leków przeciwwirusowych:

 • gancyklowiru;
 • walgancyklowiru.

Leki stosuje się dożylnie lub doustnie przez 6 tygodni. Niestety leki te nie są zupełnie bezpieczne w stosowaniu. Głównym skutkiem ubocznym ich stosowania są zaburzenia układu krwiotwórczego obejmujące neutropenię, małopłytkowość i niedokrwistość. W związku z tym u chorych co tydzień wykonuje się pełną morfologię oraz klirens kreatyniny w celu kontroli występowania działań niepożądanych. W przypadku leczenia wykonuje się co tydzień kontrolę obecności wirusów we krwi, aby sprawdzić skuteczność leczenia. 

U dzieci wykonujemy badania słuchu do około 6 roku życia. W przypadku wystąpienia wad rozwoju, czy objawów neurologicznych zalecana jest specjalistyczna rehabilitacja [1,2]. 

Bibliografia

 1. Cytomegalia wrodzona-opis przypadku. B. Górczewska, E. Jakubowska-Pietkiewicz. Postępy Neonatologii 2018; 24(2)
 2. Cytomegalia wrodzona-aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii. M. Sobolewska-Pilarczyk, P. Rajewski, P. Rajewski. Forum Medycyny Rodzinnej 2016, vol 10, no 6, 309–313

Powiązane produkty

Omawiane substancje

 • Gancyklowir

  Gancyklowir to lek stosowany w leczeniu wirusowych zakażeń. Substancja ta hamuje replikację wirusa i pomaga w zwalczaniu choroby.
  substancje syntetyczne
 • Walgancyklowir

  Walgancyklowir to lek stosowany w terapii zakażeń wirusem cytomegalii. Substancja ta hamuje replikację wirusa poprzez blokowanie jego DNA polimerazy.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne

Omawiane schorzenia

 • Cytomegalia

  Cytomegalia to choroba wirusowa, która może prowadzić do poważnych powikłań u osób z osłabionym układem odpornościowym. Objawy cytomegalii mogą obejmować gorączkę, bóle mięśniowe, bóle głowy i zmęczenie, ale u większości osób choroba przebiega bezobjawowo.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .