Co to jest ataksja?

Ataksja to zaburzenie charakteryzujące się brakiem koordynacji ruchów mięśni, co skutkuje upośledzeniem lub niemożnością wykonywania dobrowolnych czynności. Niezręczność w zachowaniu ruchowym związana z utratą informacji aferentnej z części ruchomej lub z utratą mechanizmu kontrolnego móżdżku. Stan ten może dotyczyć kończyn, tułowia, oczu, gardła, krtani i innych struktur.

Przyczyny

Jakie są przyczyny ataksji?

Ataksja może wynikać z upośledzenia funkcji sensorycznych lub motorycznych. Ataksja czuciowa może wynikać z uszkodzenia tylnej kolumny lub chorób nerwów obwodowych. Ataksja ruchowa może być związana z chorobami móżdżku, chorobami kory mózgowej, chorobami wzgórza, chorobami zwojów podstawy, uszkodzeniem jądra czerwonego i innymi schorzeniami. Przyczynami ataksji mogą być także udar, zatrucie toksynami i nadużywanie alkoholu. W niektórych przypadkach ataksja występuje dziedzicznie.

Objawy

Jakie są objawy ataksji?

Ataksja charakteryzuje się objawami ze strony układu mięśniowego. Pierwsze z nich, które sygnalizują rozwój choroby to zaburzenia równowagi oraz niezborność ruchów. Pacjent ma problem z wykonywaniem precyzyjnych ruchów np. zapinaniem guzików. W niektórych przypadków dochodzi do dysfunkcji mięśni artykulacyjnych- osoba chora ma problem z mówieniem i wydawaniem dźwięków.

Diagnoza

Jak diagnozuje się ataksję?

Diagnoza ataksji powinna być postawiona przez lekarza neurologa na podstawie dokładnej analizy obrazu klinicznego pacjenta oraz przeprowadzonego z nim wywiadu. Badanie w kierunku ataksji skupia się na wykonaniu kilku precyzyjnych ćwiczeń, spaceru po gabinecie, a także na napisaniu kilku słów przez pacjenta. Następnie w celu potwierdzenia diagnozy lekarz kieruje pacjenta na tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.

Leczenie

Jak leczy się ataksję?

Ataksja to niestety schorzenie nieuleczalne. W przypadku ataksji spowodowanej np. przez leki- należy skonsultować z lekarzem możliwość wymiany leków lub zmianę dawki. Jeśli ataksja ma przyczynę w uszkodzeniu móżdżku, jedynym rozwiązaniem jest rehabilitacja, fizjoterapia. Pomocniczo pacjent może korzystać z pomocy logopedy.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się ataksji?

Pacjent nie ma wpływu na wystąpienie ataksji. Jest to schorzenie, które w niektórych przypadkach może być dziedziczone, ale w większości występuje na skutek chorób przewlekłych lub uszkodzenia struktur mózgu, np. poprzez uraz głowy lub udar.