leki-orange

Droperidol

Rozdziały

Działanie i właściwości droperidolu

Droperidol to lek przeciwpsychotyczny stosowany w leczeniu chorób psychicznych.
Droperidol działa na receptory dopaminowe w mózgu, zmniejszając objawy psychozy.

Jak działa droperidol?

Droperidol powoduje depresję ośrodkowego układu nerwowego na poziomie podkorowym mózgu, śródmózgowia i tworu siatkowatego pnia mózgu. Może antagonizować działania kwasu glutaminowego w obrębie układu pozapiramidowego. Może również hamować receptory katelaminowe i wychwyt zwrotny neuroprzekaźników oraz ma silne ośrodkowe działanie przeciwdopaminergiczne i słabe ośrodkowe działanie przeciwcholinergiczne. Droperidol ma działanie uspokajające, zapobiega nudnościom i wymiotom.

Związki aktywne biologicznie

Sekcja w trakcie uzupełniania.

Synonimy

Sekcja w trakcie uzupełniania.

W jakich postaciach leku występuje droperidol?

Droperidol jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania do stosowania droperidolu

Nie należy leczyć się droperidolem, jeśli pacjent ma na niego uczulenie lub jeśli u pacjenta występuje osobiście lub w rodzinie zespół długiego QT.

Na co pomaga droperidol?

Wskazaniami do stosowania droperidolu są:
-zapobieganie oraz leczenie nudności i wymiotów pooperacyjnych;
-zapobieganie nudnościom i wymiotom wywoływanym przez pochodne morfiny w czasie pooperacyjnej analgezji kontrolowanej.

Objawy przedawkowania droperidolu

Przedawkowanie droperidolu objawia się apatią z tendencją do zasypiania, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, ślinotokiem, sztywnością mięśni oraz drgawkami.

Działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, jeśli po stosowaniu droperidolu wystąpią:
-szybkie lub przyspieszone bicie serca, trzepotanie w klatce piersiowej, brak tchu i nagłe zawroty głowy;
-wolna akcja serca, słaby puls, omdlenia, spowolnione oddychanie (może dojść do zatrzymania oddechu);
-dezorientacja, halucynacje;
-skurcz oskrzeli (świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu);
-drgawki lub niekontrolowane ruchy oczu, języka, szczęki lub szyi;
-ciężka reakcja układu nerwowego — bardzo sztywne mięśnie, wysoka gorączka, pocenie się, dezorientacja, szybkie lub nierówne bicie serca, drżenie.

Poważne działania niepożądane są bardziej prawdopodobne u osób starszych.

Częste działania niepożądane obejmują: szybkie bicie serca, senność, zawroty głowy, uczucie niepokoju lub lęku.

Popularne połączenia z inną substancją czynną

Sekcja w trakcie uzupełniania.

Środki ostrożności

Przed otrzymaniem leku może być konieczne sprawdzenie czynności serca za pomocą elektrokardiografu lub EKG. Oddychanie, ciśnienie krwi, poziom tlenu, czynność nerek i inne parametry życiowe pacjenta będą ściśle monitorowane.

Pacjent powinien poinformować lekarza przed przyjęciem leku, jeśli kiedykolwiek występowały u niego:
-zastoinowa niewydolność serca;
-bardzo wolne bicie serca;
-wysokie ciśnienie krwi;
-zaburzenia równowagi elektrolitowej (takie jak niski poziom potasu lub magnezu we krwi);
-choroby wątroby lub nerek;
-guz chromochłonny (guz gruczołu nadnerczy);
-alkoholizm.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Leki zawierające droperidol

Sprawdź, w jakich produktach znajdziesz droperidol.
Loading...
W naszym serwisie nie ma obecnie żadnych produktów zawierających Droperidol.