Dostępne postaci leku

Alemtuzumab jest dostępny w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Działanie

Alemtuzumab wiąże się z CD52, antygenem powierzchniowym komórki obecnym na limfocytach T i B, a także na komórkach naturalnych zabójców, monocytach i makrofagach. Po związaniu się z powierzchnią komórek limfocytów T i B alemtuzumab powoduje cytolizę komórek zależną od przeciwciał. Zmniejszenie poziomu krążących komórek B i T przez alemtuzumab i następująca po tym repopulacja może zmniejszyć potencjał nawrotu choroby, co ostatecznie opóźnia jej progresję.

Wskazania

Alemtuzumab jest stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej u dorosłych. Lek ten jest również stosowany w leczeniu nawracającej postaci stwardnienia rozsianego u dorosłych (w tym aktywnej choroby wtórnie postępującej), po tym jak co najmniej dwa inne leki nie zadziałały lub przestały działać.

Przeciwwskazania

Stosowanie alemtuzumabu może nie być możliwe, jeśli pacjent ma uczulenie na ten lek lub jeśli u pacjenta występuje:
-czynne zakażenie;
-HIV (ludzki wirus niedoboru odporności).

Działania niepożądane

Do bardzo często występujących działań niepożądanych alemtuzumabu należą:
-zakażenie górnych dróg oddechowych,
-zakażenie układu moczowego,
-leukopenia,
-bóle głowy,
-zaczerwienienie twarzy,
-nudności,
-pokrzywka,
-świąd,
-wysypka,
-gorączka,
-zmęczenie.

Przedawkowanie

Przedawkowanie alemtuzumabu może powodować ból głowy, wysypkę, niedociśnienie oraz częstoskurcz zatokowy.

Środki ostrożności

Karmienie piersią podczas stosowania Alemtuzumabu może nie być bezpieczne. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku i przez co najmniej 3 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka nigdy nie chorowała na ospę wietrzną lub jeśli nigdy nie otrzymała szczepionki przeciwko ospie wietrznej (Varivax). Może być konieczne przyjęcie szczepionki, a następnie odczekanie 6 tygodni przed zastosowaniem Alemtuzumabu.