Związki aktywne biologiczne

Głównym czynnym metabolitem alektynibu jest M4.

Dostępne postaci leku

Alektynib jest dostępny w postaci kapsułek twardych

Działanie

Alektynib jest silnym i wysoce selektywnym inhibitorem kinaz tyrozynowych ALK oraz RET. Hamowanie aktywności kinazy tyrozynowej ALK prowadzi do śmierci komórek nowotworowych.

Wskazania

Alektynib jest stosowany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc z przerzutami. Alektynib jest stosowany tylko wtedy, gdy rak ma określony marker genetyczny (nieprawidłowy gen „ALK”).

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania alektynibu jest nadwrażliwość na substancję czynną.

Działania niepożądane

Częste działania niepożądane alektynibu mogą obejmować:
-anemię;
-zaparcia;
-obrzęk twarzy, powiek, rąk lub dolnej części nóg;
-uczucie zmęczenia;
-ból mięśni;
-nudności.

Przedawkowanie

Jeśli dojdzie do przedawkowania alektynibu, należy uważnie
monitorować pacjenta i zastosować ogólne leczenie podtrzymujące.

Środki ostrożności

Alektynib może powodować łatwiejsze oparzenia słoneczne. Podczas leczenia i przez co najmniej 7 dni po podaniu ostatniej dawki Alektynibu należy unikać światła słonecznego i solarium. Podczas przebywania na zewnątrz należy nosić odzież ochronną i stosować krem z filtrem przeciwsłonecznym (SPF 50 lub wyższy).

Alektynib może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub spowodować wady wrodzone, jeśli matka lub ojciec przyjmują ten lek.