leki-orange

Abcyksymab

Rozdziały

Działanie i właściwości abcyksymabu

Abcyksymab jest mysim przeciwciałem monoklonalnym i wykazuje działanie przeciwpłytkowe. Stosuje się go w celu zmniejszenia liczby ataków serca u pacjentów, którzy mają niestabilną dławicę piersiową lub łagodne ataki serca. Lek ten podawany jest dożylnie.

Jak działa abcyksymab?

Abcyksymab wiąże się z receptorem glikoproteinowym (GP) IIb/IIIa ludzkich płytek krwi i hamuje agregację płytek poprzez zapobieganie wiązaniu fibrynogenu, czynnika von Willebranda i innych cząsteczek adhezyjnych.

Związki aktywne biologicznie

Sekcja w trakcie uzupełniania.

Synonimy

Sekcja w trakcie uzupełniania.

W jakich postaciach leku występuje abcyksymab?

Abcyksymab jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji.

Przeciwwskazania do stosowania abcyksymabu

Przeciwwskazaniami do stosowania abcyksymabu są nadwrażliwość na substancję czynną oraz czynne krwawienie wewnętrzne.

Na co pomaga abcyksymab?

Wskazaniami do stosowania abcyksymabu są:
-przezskórne zabiegi na naczyniach wieńcowych
-niestabilna choroba niedokrwienna serca

Objawy przedawkowania abcyksymabu

Objawami przedawkowania abcyksymabu mogą być reakcje alergiczne, trombocytopenia oraz niekontrolowany krwotok.

Działania niepożądane

Działaniem niepożądanym przyjmowania abcyksymabu mogą być wzmożone krwawienia. Objawiają się one wymiotami lub kaszlem krwią; krwią w moczu, czarnymi czerwonymi lub smolistymi stolcami. Mogą zdarzać się również krwawienia z dziąseł, nieprawidłowe krwawienie z pochwy, siniaki bez przyczyny lub powiększające się.

Popularne połączenia z inną substancją czynną

Abcyksymab bywa stosowany razem z heparyną i kwasem acetylosalicylowym.

Środki ostrożności

Sekcja w trakcie uzupełniania.

Poradniki na temat abcyksymabu

Przeczytaj nasze poradniki i dowiedz się więcej o wybranej substancji czynnej.
Loading...
W naszym serwisie nie ma obecnie żadnych poradników omawiających Abcyksymab.

Leki zawierające abcyksymab

Sprawdź, w jakich produktach znajdziesz abcyksymab.
Loading...
W naszym serwisie nie ma obecnie żadnych produktów zawierających Abcyksymab.