Co to jest zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego?

Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego (tendinopatia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego) jest uszkodzeniem ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego występującego w barku.

Przyczyny

Jakie są przyczyny zespołu czepca ścięgnisto-mięśniowego?

Patogeneza schorzenia jest wieloczynnikowa i wciąż nie do końca poznana. Przyczyną uszkodzenia może być gwałtowny ruch barkiem, upadek lub podniesienie czegoś ciężkiego, jak również regularne przeciążanie mięśnia podczas aktywności fizycznej. Przewlekła postać uszkodzenia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego może być też wynikiem nieprawidłowej postawy, zmian zwyrodnieniowych oraz zespołu ciasnoty podbarkowej.

Objawy

Jakie są objawy zespołu czepca ścięgnisto-mięśniowego?

Objawami tego schorzenia są ból pojawiający się podczas poruszania barkiem lub leżenia na nim, ograniczenie zakresu ruchowego oraz wrażenie „trzeszczenia” w stawie. Dodatkowo może występować obrzęk lub pogrubienie ścięgna.

Diagnoza

Jak diagnozuje się zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego?

Diagnostyka opiera się na podstawie oceny objawów klinicznych oraz szczegółowego wywiadu lekarskiego z pacjentem. W rozpoznaniu istotne są także inne dodatkowe testy, badanie palpacyjne, ocena siły mięśniowej oraz zakresu ruchu, diagnostyka obrazowa.

Leczenie

Jak leczy się zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego?

Postępowanie terapeutyczne ma na celu terapię bólu oraz przywrócenie właściwej funkcji ścięgna. Leczenie obejmuje stosowanie leków przeciwbólowych, programy ćwiczeń i obciążeń, zabiegi fizykoterapeutyczne oraz niekiedy leczenie chirurgiczne. Stosowane są zabiegi krioterapii miejscowej, kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne), terapia laserem wysokoenergetycznym.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się zespołowi czepca ścięgnisto-mięśniowego?

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu czepca ścięgnisto-mięśniowego należy stosować się do następujących wskazówek:
– pamiętać o rozgrzewce przed treningiem oraz rozciąganiu po treningu;
– unikać powtarzalności ruchów oraz dużych obciążeń;
– dbać o regenerację i odpowiednią dietę.