leki-orange

Zakażenie Clostridium perfringens

Rozdziały

Jakie są objawy zakażenia Clostridium perfringens?

Objawy zatrucia pokarmowego, rozwijają się po upływie 8-24 godzin od spożycia skażonego pokarmu. Do najważniejszych objawów należą dolegliwości bólowe w nadbrzuszu, nudności oraz wodnista biegunka, która utrzymuje się zwykle przez 12-24 godziny. Gorączka i wymioty występują rzadko. Clostridium perfringens czasami wywołuje bardziej nasiloną biegunkę, niż w przebiegu klasycznego zatrucia pokarmowego. Zazwyczaj biegunka trwa dłużej i towarzyszą jej bóle brzucha. Ta cięższa postać choroby występuje u osób starszych i wiąże się ze stosowaniem antybiotyków u osób leczonych w szpitalu. Rzadką postacią zatrucia pokarmowego jest martwicze zapalenie jelit. Martwicze zapalenie jelit wywoływane jest przez toksynę wytwarzaną przez szczepy Clostridium perfringens typu C przy jednoczesnym spożyciu dużej ilości białka w połączeniu z inhibitorami trypsyny (np. słodkich ziemniaków) przez osoby wrażliwe z ograniczoną jelitową aktywnością proteolityczną.

Jakie są przyczyny zakażenia Clostridium perfringens?

Występowanie zatruć jest związane z przerwaniem łańcucha chłodniczego oraz złym przechowywaniem produktów spożywczych, zwłaszcza gotowanych w dużej masie. Najczęściej problem dotyczy mięsa, produktów mięsnych i drobiu. Warunki do mnożenia się Clostridium perfringens pojawiają się, gdy mięso jest gotowane, następnie chłodzone i ponownie gotowane następnego dnia. Bakterie Clostridium perfringens, które zanieczyszczają mięso są w stanie przetrwać gotowanie pierwszego dnia, a w trakcie ponownego gotowania dużej masy mięsa, co trwa długo, drobnoustroje zdążą wytworzyć toksynę.

Jak zdiagnozować zakażenie Clostridium perfringens?

Diagnostyka zakażenia bakterią polega na przeprowadzeniu badania posiewowego kału w celu wykrycia nie tylko bakterii, ale również toksyn A i B, które można również wykryć odczynem aglutynacji lateksowej bądż poprzez badanie neutralizacji cytoksyczności w hodowli komórkowej. Ostatnie badanie jest najbardziej czułe, jednak na jego wykonanie potrzebne są 3 dni. Nie jest ono dostępne w laboratorium szpitalnym.

Jak zapobiegać zakażeniu Clostridium perfringens?

Jeśli chcemy zapobiec zakażeniu bakterią Clostridium perfringens, musimy pamiętać przede wszystkim o higienie, zwłaszcza w przypadku odwiedzin w szpitalach i domach opieki społecznej. Nie powinniśmy siadać na łóżkach pacjentów, a po opuszczeniu placówki dokładnie zdezynfekować ręce.

Poza tym bardzo ważne jest przyjmowanie probiotyków razem z antybiotykami. Odbudowują one florę bakteryjną żołądka, a tym samym zamykają drogę namnażania się Clostridium perfringens.

Leczenie zakażenia Clostridium perfringens

Leczenie zakażenia polega na:
-Odstawieniu antybiotyku,
-Odstawieniu inhibitorów pompy protonowej,
-Stosowaniu leków zapierających,
-Przyjmowaniu wankomycyny i metronidazolu.
-Poza lekoterapią bardzo ważne jest nawadnianie pacjenta. Ponadto nie w każdym przypadku wyleczenie choroby jest możliwe. U ok. 20 proc. pacjentów dochodzi do nawrotu zakażenia.

Leki na zakażenie Clostridium perfringens

Sprawdź, jakie leki można stosować w leczeniu zakażenia Clostridium perfringens.
Loading...