leki-orange

Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów

Rozdziały

Jakie są objawy sero-dodatniego reumatoidalnego zapalenia stawów?

Na początku często pojawiają się objawy „ogólne” przypominające grypę, takie jak uczucie osłabienia, stan podgorączkowy, ból mięśni, utrata apetytu, a także zmniejszenie masy ciała. Mogą one wyprzedzać objawy „stawowe” lub im towarzyszyć. W przebiegu choroby mogą również wystąpić objawy zajęcia innych narządów.

Jakie są przyczyny sero-dodatniego reumatoidalnego zapalenia stawów?

Reumatoidalne zapalenie stawów, spowodowane jest nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego. W normalnych warunkach organizm wytwarza białka obronne (zwane przeciwciałami), które są „zaprogramowane” do atakowania określonego czynnika chorobotwórczego (zwanego patogenem).

W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, stawy są specjalnie atakowane, co sugeruje, że część układu odpornościowego „błędnie programuje” przeciwciała w bardzo specyficzny sposób. Uważa się, że w centrum tej anomalii znajdują się warianty układu ludzkiego antygenu leukocytowego (HLA), miejsca genetycznego kontrolującego odpowiedź immunologiczną.

Jak zdiagnozować sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów?

Badania laboratoryjne służą do rozpoznawania RZS, prognozowania ciężkości choroby i kontroli jej przebiegu.
-RF (czynnik reumatoidalny) stwierdza się u 70–80% chorych (tzw. seropozytywna postać RZS); RF wykrywa się jednak również u zdrowych osób oraz w innych chorobach reumatycznych.
-Anty-CCP/ACPA (przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi) – ich zaletą jest to, że są bardziej swoiste dla RZS; mogą pojawić się wcześniej niż objawy choroby oraz u osób z seronegatywną postacią RZS.
Duże miano RF i anty-CCP wskazuje na ciężką postać choroby, z szybką destrukcją stawów i wystąpieniem zmian pozastawowych.
Podwyższone wskaźniki zapalne, np. OB, CRP oraz zmiany w morfologii krwi – służą m.in. do oceny aktywności choroby.

W przypadku podejrzenia RZS wykonuje się zdjęcia radiologiczne (RTG) rąk i stóp oraz ewentualnie innych zajętych stawów. Typowe dla RZS zmiany radiologiczne to obrzęk tkanek miękkich i zmniejszenie gęstości kości w okolicy stawu, obecność ubytków kostnych (nadżerek), zwężenie szpar stawowych, a na dalszym etapie zniekształcenie stawów.

Jak zapobiegać sero-dodatniemu reumatoidalnemu zapaleniu stawów?

Niestety, obecnie nie można zapobiec wystąpieniu RZS, ale odpowiednio wczesne wykrycie i leczenie choroby pozwala na coraz częstsze uzyskanie długotrwałej remisji.

Leczenie sero-dodatniego reumatoidalnego zapalenia stawów

W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów przede wszystkim stosowane są leki modyfikujące przebieg choroby. Łagodzą one objawy oraz hamują degenerację stawów, co pozwala na zachowanie normalnego funkcjonowania na co dzień. Niestety efekty ich działania po odstawieniu często zanikają. W leczeniu RZS stosowane są leki modyfikujące przebieg choroby pochodzenia biologicznego i niebiolgicznego. Do drugiej grupy zalicza się m.in. metotreksat, leflunomid, sulfasalazynę czy też chlorochinę. Osiągają one pełne działanie po upływie minimum 3 miesięcy regularnego stosowania i są stosunkowo dobrze tolerowane. Leki biologiczne, które są skierowane przeciwko czynnikom procesu zapalnego to m.in. adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab i infliksymab. Ich efekt działania zauważalny jest po upływie mniej więcej 2 tygodni. Często w leczeniu RZS stosuje się zarówno leki biologiczne w połączeniu z tymi syntetycznymi, głównie metotreksatem, który pozostaje lekiem pierwszego rzutu w farmakoterapii tego schorzenia.

Loading...

Leki na sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów

Sprawdź, jakie leki można stosować w leczeniu sero-dodatniego reumatoidalnego zapalenia stawów.
Loading...