Skutki uboczne betaksololu

Betaksolol, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz pewnych rodzajów arytmii serca, może wywołać różne działania niepożądane. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis potencjalnych skutków ubocznych związanych z przyjmowaniem tego leku, podzielonych według układów i narządów, które mogą być dotknięte. Pamiętaj, że nie każdy pacjent doświadcza tych działań niepożądanych, a ich występowanie zależy od wielu czynników, takich jak dawka leku, stan zdrowia pacjenta, czy obecność innych schorzeń.

Układ/Narząd: Częstość Działania niepożądane
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko Hipoglikemia, hiperglikemia
Zaburzenia psychiczne Często Osłabienie, bezsenność
Zaburzenia psychiczne Rzadko Depresja
Zaburzenia psychiczne Bardzo rzadko Omamy, splątanie, koszmary senne
Zaburzenia układu nerwowego Często Zawroty głowy, ból głowy
Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko Parestezja obwodowa
Zaburzenia układu nerwowego Nieznana Letarg
Zaburzenia oka Bardzo rzadko Zaburzenie widzenia
Zaburzenia serca Często Bradykardia, możliwa ciężka bradykardia
Zaburzenia serca Rzadko Niewydolność serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, zwolnienie przewodzenia lub nasilenie istniejącego bloku przedsionkowo-komorowego
Zaburzenia serca Nieznana Zahamowanie zatokowe u predysponowanych pacjentów
Zaburzenia naczyniowe Często Ziębnięcie kończyn
Zaburzenia naczyniowe Rzadko Zespół Raynauda, nasilenie istniejącego chromania przestankowego
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko Skurcz oskrzeli
Zaburzenia żołądka i jelit Często Ból żołądka, biegunka, nudności i wymioty
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko Reakcje skórne, w tym wykwity łuszczycopodobne lub nasilenie istniejącej łuszczycy
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Nieznana Pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, łysienie
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Często Impotencja
Badania diagnostyczne Rzadko Pojawienie się przeciwciał przeciwjądrowych, którym w wyjątkowych przypadkach towarzyszyły objawy kliniczne, takie jak układowy toczeń rumieniowaty, które ustępowały po zakończeniu leczenia

Jeżeli doświadczasz jakiegokolwiek z powyższych działań niepożądanych, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Interakcje betaksololu

Interakcje leków z betaksololem mogą prowadzić do różnych skutków, w zależności od konkretnej substancji. Niektóre interakcje mogą nasilać efekty betaksololu, podczas gdy inne mogą je osłabiać lub prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych. Poniżej przedstawiamy kluczowe interakcje tego leku z innymi substancjami czynnymi, ich potencjalne skutki oraz znaczenie tych interakcji, ocenione w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza interakcje o największym znaczeniu klinicznym.


Substancja Skutki interakcji Znaczenie (1-5) Zalecane działania
Floktafenina Zmniejszenie reakcji kompensacyjnych w przypadku wstrząsu lub niedociśnienia tętniczego. 4 Unikać stosowania floktafeniny podczas leczenia betaksololem.
Sultopryd Zaburzenia automatyzmu serca (nasilona bradykardia). 5 Unikać stosowania sultoprydu podczas leczenia betaksololem.
Amiodaron Zaburzenia kurczliwości, automatyzmu i przewodnictwa mięśnia sercowego. 5 Unikać jednoczesnego stosowania amiodaronu i betaksololu.
Glikozydy naparstnicy Wydłużenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego, bradykardia. 4 Monitorować stan pacjenta podczas jednoczesnego stosowania betaksololu i glikozydów naparstnicy.
Werapamil Interakcja niezalecana. 5 Nie stosować betaksololu podczas leczenia werapamilem lub w ciągu kilku dni po zastosowaniu werapamilu (i vice versa).