Działania niepożądane albendazolu

Albendazol jest lekiem stosowanym w leczeniu różnego rodzaju infekcji pasożytniczych, w tym glistnicy, owsicy, tasiemczycy, włośnicy i innych. Podobnie jak każdy lek, albendazol może powodować pewne działania niepożądane, które mogą wystąpić z różnym nasileniem i częstością. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis działań niepożądanych albendazolu, grupując je według układów i narządów, które mogą być dotknięte.

Układ/Narząd: Częstość Działania niepożądane
Układ immunologiczny Rzadko Reakcje nadwrażliwości (takie jak wysypka, świąd, pokrzywka)
Układ nerwowy Niezbyt często Ból głowy, zawroty głowy
Układ pokarmowy Niezbyt często Objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. ból w nadbrzuszu lub bóle brzucha, nudności, wymioty), biegunka
Wątroba i drogi żółciowe Rzadko Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Skóra i tkanka podskórna Bardzo rzadko Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona

Pamiętaj, że jeśli doświadczasz jakichkolwiek działań niepożądanych po zażyciu Albendazolu, powinieneś natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Interakcje albendazolu z innymi produktami leczniczymi

Albendazol, podobnie jak wiele innych leków, może wchodzić w interakcje z różnymi substancjami. Te interakcje mogą wpływać na skuteczność leku, a także na stężenie jego aktywnego metabolitu w osoczu.

Substancja Skutki interakcji Znaczenie (1-5) Zalecane działania
Prazykwantel Zwiększenie stężenia aktywnego metabolitu Albendazolu w osoczu 3 Monitorowanie stężenia metabolitu w osoczu
Cymetydyna Zwiększenie stężenia aktywnego metabolitu Albendazolu w osoczu 3 Monitorowanie stężenia metabolitu w osoczu
Deksametazon Zwiększenie stężenia aktywnego metabolitu Albendazolu w osoczu 3 Monitorowanie stężenia metabolitu w osoczu
Rytonawir Zmniejszenie stężenia aktywnego metabolitu Albendazolu w osoczu 4 Monitorowanie skuteczności leczenia, możliwa modyfikacja dawkowania
Fenytoina Zmniejszenie stężenia aktywnego metabolitu Albendazolu w osoczu 4 Monitorowanie skuteczności leczenia, możliwa modyfikacja dawkowania
Karbamazepina Zmniejszenie stężenia aktywnego metabolitu Albendazolu w osoczu 4 Monitorowanie skuteczności leczenia, możliwa modyfikacja dawkowania
Fenobarbital Zmniejszenie stężenia aktywnego metabolitu Albendazolu w osoczu 4 Monitorowanie skuteczności leczenia, możliwa modyfikacja dawkowania