Wskazania do stosowania

Albendazol jest zalecany do leczenia następujących infekcji wywołanych przez robaki:

  • Owsica (zarażenie owsikiem ludzkim)
  • Ankylostomatoza (zarażenie tęgoryjcem dwunastniczym)
  • Nekatorioza (zarażenie tęgoryjcem amerykańskim)
  • Strongyloidoza (zarażenie węgorkiem jelitowym)
  • Glistnica (zarażenie glistą ludzką)
  • Trichuroza (zarażenie włosogłówką ludzką)
  • Tasiemczyca (zarażenie tasiemcem)

Dawkowanie

U dorosłych i dzieci powyżej 2 lat

W przypadku owsicy, ankylostomatozy, nekatoriozy, glistnicy i trichurozy zalecana dawka to 400 mg albendazolu (20 ml zawiesiny), podana jednorazowo.

W przypadku strongyloidiazy i tasiemczycy, jeśli zarażenie jest podejrzewane lub potwierdzone, zalecana dawka to 400 mg albendazolu (20 ml zawiesiny) raz dziennie przez trzy dni. Jeśli pacjent nie został wyleczony, zalecane jest powtórzenie kuracji po trzech tygodniach.

U pacjentów w podeszłym wieku

Doświadczenie kliniczne ze stosowaniem albendazolu u pacjentów powyżej 65 lat jest ograniczone. Jednak na podstawie dostępnych danych, nie ma konieczności zmiany dawkowania. Pacjenci w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością wątroby powinni jednak stosować albendazol ze szczególną ostrożnością.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Albendazol i jego główny metabolit (sulfotlenek) są wydalane z organizmu w niewielkim stopniu przez nerki, dlatego nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jednak pacjenci z zaburzoną czynnością nerek powinni być monitorowani podczas leczenia.

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

Albendazol jest szybko metabolizowany w wątrobie do aktywnego farmakologicznie metabolitu (sulfotlenku). Zaburzenia czynności wątroby mogą mieć znaczący wpływ na farmakokinetykę tego metabolitu. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni być monitorowani podczas leczenia.

Przeciwwskazania

Albendazol jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na albendazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku. Leku nie powinny stosować również kobiety w ciąży lub planujące ciążę.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki?

Jeżeli zapomnisz o dawce, weź ją jak najszybciej, jak tylko sobie przypomnisz. Jeśli jest już blisko czasu na kolejną dawkę, pomiń zapomnianą dawkę i wróć do regularnego schematu dawkowania. Nie bierz podwójnej dawki, aby nadrobić pominiętą dawkę.

Co zrobić w przypadku przedawkowania?

W przypadku przedawkowania, skontaktuj się natychmiast z lekarzem. Objawy mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę, ból brzucha lub zawroty głowy.