Skutki uboczne akarbozy

Akarboza, stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2, może powodować różne działania niepożądane. Poniżej przedstawiamy szczegółowy spis działań niepożądanych akarbozy, grupując je według układów i narządów, na które wpływają.

Układ/Narząd: Częstość Działania niepożądane
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko Trombocytopenia
Zaburzenia układu immunologicznego Częstość nieznana Reakcje nadwrażliwości (wysypka, rumień, wykwit, pokrzywka)
Zaburzenia naczyniowe Częstość nieznana Obrzęk
Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często Wzdęcia
Zaburzenia żołądka i jelit Często Biegunka, bóle żołądkowo-jelitowe w dole brzucha
Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często Nudności, wymioty, niestrawność
Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko Niedrożność jelit, odma pęcherzykowa jelit
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko Żółtaczka, zapalenie wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana Ostra uogólniona osutka krostkowa

Jeśli pacjent nie przestrzega wyznaczonej diety w cukrzycy, może nastąpić nasilenie działań niepożądanych w jelitach. Jeśli mimo przestrzegania zalecanej diety wystąpią uciążliwe działania niepożądane, konieczna jest konsultacja i tymczasowe lub stałe zmniejszenie dawki.

Interakcje akarbozy z innymi produktami leczniczymi

Interakcje te mogą nasilać lub osłabiać efekt terapeutyczny leku, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych. Poniżej przedstawiamy kluczowe interakcje tego leku z innymi substancjami czynnymi, ich potencjalne skutki oraz znaczenie tych interakcji, ocenione w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza interakcje o największym znaczeniu klinicznym.

Substancja Skutki interakcji Znaczenie (1-5) Zalecane działania
Insulina, pochodne sulfonylomocznika, metformina Możliwość wystąpienia hipoglikemii 4 Dostosowanie dawkowania tych leków
Leki adsorbujące, enzymy trawienne Możliwe zmniejszenie działania akarbozy 3 Unikanie jednoczesnego stosowania
Neomycyna Możliwość nasilonego zmniejszenia stężenia glukozy, zwiększenie częstości i ciężkości działań niepożądanych 4 Czasowe zmniejszenie dawki akarbozy
Cholestyramina Możliwość nasilenia działania akarbozy, zjawisko odbicia stężenia insuliny 3 Unikanie jednoczesnego podawania, ostrożność przy odstawianiu
Digoksyna Możliwość wpływu na dostępność biologiczną digoksyny 2 Kontrolowanie stężenia digoksyny w surowicy, ewentualna zmiana dawkowania