Wskazania do stosowania

Akarboza jest lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej (typu 2), u pacjentów, u których stosowanie tylko diety lub diety w połączeniu z leczeniem doustnymi lekami hipoglikemizującymi jest nieskuteczne.

Dawkowanie akarbozy

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg trzy razy na dobę. Jednak u niektórych pacjentów korzystne może być stopniowe zwiększanie dawki początkowej, aby zmniejszyć działania niepożądane ze strony układu pokarmowego. W tym celu można rozpocząć leczenie od 50 mg raz lub dwa razy na dobę, a następnie przejść do dawkowania trzy razy na dobę.
Jeśli po sześciu do ośmiu tygodniach leczenia odpowiedź kliniczna będzie niewystarczająca, można zwiększyć dawkowanie do 100 mg trzy razy na dobę. Niekiedy konieczne może być dalsze zwiększenie dawkowania maksymalnie do 200 mg trzy razy na dobę.

Pacjenci w wieku podeszłym

Dla pacjentów w wieku podeszłym nie jest konieczna modyfikacja schematu dawkowania zwykle stosowanego dla dorosłych.

Dzieci i młodzież do lat 18

Akarboza nie jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży do lat 18. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tego leku u tej grupy pacjentów nie zostały określone.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby

Ze względu na to, że stosowania akarbozy nie badano u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, nie należy jej podawać pacjentom z klirensem kreatyniny < 25 ml/min/1,73 m². Akarboza jest przeciwwskazana u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, w tym z marskością wątroby.

Przeciwwskazania

Akarboza jest przeciwwskazana u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w ciąży, w czasie karmienia piersią. Nie należy jej stosować również u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, owrzodzeniem jelita grubego, częściową niedrożnością jelit lub ze skłonnością do niedrożności jelit. Akarboza jest przeciwwskazana także u pacjentów z przewlekłymi chorobami jelit, którym towarzyszą znaczne zaburzenia trawienia lub wchłaniania, i u pacjentów, u których dolegliwości mogą się nasilić wskutek zwiększonego wytwarzania gazów w jelicie, np. z dużą przepukliną.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki?

Jeśli zapomnisz o zażyciu dawki leku, zrób to jak najszybciej, jak tylko sobie przypomnisz. Jeśli jednak zbliża się czas na kolejną dawkę, pomiń zapomnianą dawkę i wróć do normalnego harmonogramu. Nie należy podwajać dawki, aby nadrobić pominiętą dawkę.

Co zrobić w przypadku przedawkowania?

W przypadku przedawkowania, skontaktuj się natychmiast z lekarzem. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, biegunkę, ból brzucha, wzdęcia lub inne problemy żołądkowo-jelitowe.