Skutki uboczne leku acyklowiru

Acyklowir to lek antywirusowy, który jest często stosowany w leczeniu infekcji wirusem opryszczki. Wszystkie leki, w tym acyklowir, mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie każdy pacjent je doświadcza. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis potencjalnych działań niepożądanych.

Układ/Narząd: Częstość Działania niepożądane
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często zmniejszenie wartości wskaźników hematologicznych (niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia)
Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko wstrząs anafilaktyczny
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko ból głowy, zawroty głowy, pobudzenie, splątanie, drżenie, niezborność ruchowa, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka
Zaburzenia naczyniowe Często zapalenie żył
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko duszność
Zaburzenia żołądka i jelit Często nudności, wymioty
Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo rzadko biegunka, ból brzucha
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Często przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny, żółtaczka, zapalenie wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często świąd, pokrzywka, wysypka (w tym nadwrażliwość na światło)
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko obrzęk naczynioruchowy
Zaburzenia nerek i dróg moczowych Często zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy
Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek, ból nerek
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo rzadko uczucie zmęczenia, gorączka, miejscowe reakcje zapalne

Jeśli doświadczasz jakichkolwiek działań niepożądanych, niezależnie od tego, czy są one wymienione powyżej, powinieneś skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Interakcje acyklowiru z innymi substancjami

Acyklowir jest lekiem, który jest usuwany z organizmu głównie w postaci niezmienionej z moczem poprzez mechanizm aktywnego wydzielania w kanalikach nerkowych. W związku z tym, każdy lek stosowany jednocześnie, który współzawodniczy o ten mechanizm, może zwiększyć stężenie acyklowiru w osoczu. Poniżej przedstawiamy kluczowe interakcje tego leku z innymi substancjami czynnymi, ich potencjalne skutki oraz znaczenie tych interakcji, ocenione w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza interakcje o największym znaczeniu klinicznym.

Substancja Skutki interakcji Znaczenie (1-5) Zalecane działania
Probenecyd i cymetydyna Zwiększają wartość AUC acyklowiru i zmniejszają klirens nerkowy acyklowiru. 3 Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.
Mykofenolan mofetylu Zwiększa wartość AUC acyklowiru i nieczynnego metabolitu mykofenolanu mofetylu. 4 Monitorowanie stężenia acyklowiru w osoczu.
Lit Może zwiększyć ryzyko toksyczności litu. 5 Monitorowanie stężenia litu w surowicy krwi.
Cyklosporyna, takrolimus Mogą wpływać na inne aspekty czynności nerek. 4 Monitorowanie czynności nerek.
Teofilina Zwiększa wartość AUC całkowitej podawanej teofiliny o około 50%. 4 Oznaczanie stężenia teofiliny w osoczu podczas leczenia skojarzonego z acyklowirem.