Aceklofenak jest substancją czynną z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, stosowaną w przypadku różnego rodzaju dolegliwości bólowych.

Wskazania do stosowania

Aceklofenak jest zalecany do objawowego leczenia bólu i stanów zapalnych w następujących schorzeniach:

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Dawkowanie

Dorośli

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 200 mg, stosowana w dwóch dawkach podzielonych po 100 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zwykle nie jest wymagane zmniejszenie dawki w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, należy jednak zachować szczególną ostrożność.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci i młodzieży, dlatego aceklofenak nie powinien być stosowany w tej grupie pacjentów.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dawkę aceklofenaku należy zmniejszyć. Zalecana dawka początkowa wynosi 100 mg na dobę.

Niewydolność nerek

Brak danych dotyczących konieczności zmiany dawkowania aceklofenaku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek, zaleca się natomiast zachowanie ostrożności. Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując produkt w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to konieczne do kontrolowania objawów.

Przeciwwskazania

Stosowanie aceklofenaku jest przeciwwskazane w następujących sytuacjach:

 • U pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną
 • U pacjentów, u których stosowanie substancji o podobnym mechanizmie działania (np. kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ) powoduje wystąpienie ataków astmy, skurcz oskrzeli, ostre zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywki lub też u pacjentów, u których występuje nadwrażliwość na te leki
 • U pacjentów z krwawieniem lub u których występują choroby związane z krwawieniem
 • U pacjentów, u których występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • U pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem (dwa lub więcej odrębne epizody stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)
 • U pacjentów ze stwierdzoną zastoinową niewydolnością serca (klasa II–IV wg NYHA), chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych
 • U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
 • Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży

Co zrobić w przypadku przedawkowania?

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, ból brzucha, senność, zawroty głowy, ból głowy, krwotok z przewodu pokarmowego, uszkodzenie wątroby i nerek.