SEL24/MEN1703 — historia pierwszej polskiej cząsteczki dopuszczonej do badań klinicznych w USA

SEL24/MEN1703 jest innowacyjną, opracowaną w Polsce terapią celowaną, znajdującą się obecnie w trakcie badań klinicznych, w terapii ostrej białaczki szpikowej. Jej duży potencjał został udowodniony sukcesem pierwszej fazy badań klinicznych.

Jak powstaje lek? Badania nad nowym lekiem

Zanim lek trafi na półki aptek, musi przejść niezbędne badania, które potwierdzą jego bezpieczeństwo i skuteczność. Od ich rozpoczęcia do momentu wprowadzenia nowego leku na rynek mija zazwyczaj kilkanaście lat. Jaką drogę musi przejść potencjalna substancja lecznicza, aby trafić do pacjenta?

Na horyzoncie kolejny lek dla pacjentów z udarem niedokrwiennym?

Firma biofarmaceutyczna DiaMedica Therapeutics opracowała preparat DM199, który w przyszłości może stać się niezwykle pożądanym lekiem dla pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym.

Nowa szansa dla pacjentów z ADHD

Nowe badania zaprezentowane na sesji Anxiety and Depression Association of America (ADAA) 2021 dają nadzieję na lepsze życie pacjentom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz z zespołem stresu pourazowego (PTSD).

Leki przeciwdepresyjne mogą zmniejszać skuteczność MDMA w leczeniu PTSD

Najnowsze doniesienia naukowe sugerują, że przyjmowanie antydepresantów z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) zmniejsza odpowiedź na leczenie MDMA (3,4-metylenodioksymetaamfetminą) u pacjentów ze stwierdzonym zespołem stresu pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder, PTSD).

,