fbpx

Refundacja

Dlaczego zmieniają się ceny leków refundowanych?
W Polsce około 4000 leków objętych jest refundacją. W praktyce oznacza to, że pacjent uprawniony do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych płaci tylko część ceny leku lub otrzymuje go bezpłatnie. Pozostały koszt leku refundowanego pokrywa NFZ ze składek osób ubezpieczonych.
Od czego zależy cena leku refundowanego?
Refundacja leku jest możliwa, jeśli na prawidłowo wystawionej recepcie wypisany jest produkt leczniczy obecny w wykazie sporządzonym przez Ministerstwo Zdrowia. Refundacja następuje tylko do wysokości limitu finansowania, a resztę ceny leku pokrywa pacjent. To, ile pacjent zapłaci za lek, zależy od kilku czynników (poziomu odpłatności, ceny detalicznej, limitu finansowania, uprawnień dodatkowych).
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?