fbpx

Sertralina

Sertralina jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek ten wpływa na substancje chemiczne w mózgu, które mogą być niezrównoważone u osób z depresją, paniką, lękiem lub objawami obsesyjno-kompulsywnymi.

Sertralina jest stosowana w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), zaburzeń panicznych, zaburzeń lękowych społecznych (SAD) i zaburzeń stresowych pourazowych (PTSD).

Sertralina jest również stosowana w leczeniu przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych.

Środki ostrożności

Nie należy stosować sertraliny, jeśli pacjent jest na nią uczulony lub jeśli jednocześnie przyjmuje pimozyd, a także nie wolno stosować płynnej postaci tego leku, jeśli pacjent przyjmuje disulfiram.

Nie należy stosować tego leku w ciągu 14 dni przed lub 14 dni po zastosowaniu inhibitora MAO. Może dojść do niebezpiecznej interakcji lekowej. Inhibitory MAO obejmują izokarboksazyd, linezolid, błękit metylenowy w zastrzyku, fenelzynę, tranylcyprominę i inne.

Poinformuj lekarza, jeśli przyjmujesz także leki pobudzające, opioidowe, ziołowe lub leki na depresję, choroby psychiczne, chorobę Parkinsona, migrenowe bóle głowy, poważne infekcje lub zapobiegające nudnościom i wymiotom. Interakcja z sertraliną może spowodować poważny stan zwany zespołem serotoninowym.

Aby upewnić się, że stosowanie sertraliny jest bezpieczne dla pacjenta, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały:

 • zaburzenie dwubiegunowe (depresja maniakalna);
 • choroby serca, wysokie ciśnienie krwi lub udar;
 • choroby wątroby lub nerek;
 • napady drgawek;
 • jaskra;
 • problemy z krwawieniem lub jeśli przyjmujesz warfarynę;
 • zespół długiego QT;
 • niski poziom sodu we krwi.

Niektórzy młodzi ludzie mają myśli samobójcze, gdy po raz pierwszy przyjmują lek przeciwdepresyjny. Twój lekarz powinien sprawdzać postępy w leczeniu podczas regularnych wizyt. Twoja rodzina lub inni opiekunowie powinni również zwracać uwagę na zmiany w Twoim nastroju lub objawy.

Sertralina jest dopuszczona do stosowania u dzieci w wieku co najmniej 6 lat, wyłącznie w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, ale nie depresji.

Przyjmowanie sertraliny w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku, ale odstawienie leku może nie być bezpieczne dla Ciebie. Nie należy rozpoczynać lub przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

Zapytaj lekarza, czy karmienie piersią podczas stosowania tego leku jest bezpieczne.

Działania niepożądane

Jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej na sertralinę: wysypka skórna lub pokrzywka (z gorączką lub bez, lub bóle stawów); trudności w oddychaniu; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nowe lub nasilające się objawy, takie jak: zmiany nastroju lub zachowania, lęk, napady paniki, problemy ze snem, lub jeśli pacjent czuje się impulsywny, drażliwy, pobudzony, wrogi, agresywny, niespokojny, nadpobudliwy (psychicznie lub fizycznie), bardziej przygnębiony, ma myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stoswania sertraliny u pacjenta pojawi się:

 • napad drgawek;
 • zmiany widzenia, ból oczu, zaczerwienienie lub obrzęk;\niskie stężenie sodu we krwi – ból głowy, dezorientacja, problemy z myśleniem lub pamięcią, osłabienie, uczucie niestabilności; lub
 • epizody maniakalne – gonitwa myśli, zwiększona energia, nietypowe zachowania ryzykowne, skrajne szczęście, drażliwość lub gadatliwość.

W przypadku wystąpienia objawów zespołu serotoninowego, takich jak: pobudzenie, halucynacje, gorączka, pocenie się, dreszcze, przyspieszone bicie serca, sztywność mięśni, drżenie, utrata koordynacji, nudności, wymioty lub biegunka, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Sertralina może wpływać na wzrost u dzieci. Wzrost i waga dziecka mogą być często kontrolowane.

Częste działania niepożądane sertraliny mogą obejmować:

 • niestrawność, nudności, biegunkę, utratę apetytu;
 • pocenie się;
 • drżenie;
 • problemy seksualne.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?