fbpx

Transplantacja

Transplantacja jest procedurą medyczną, w której narząd jest pobierany z jednego ciała i umieszczany w ciele biorcy, aby zastąpić uszkodzony lub brakujący narząd. Tkanki, które są przeszczepiane w obrębie ciała tej samej osoby, nazywane są autoprzeszczepami. Przeszczepy, które zostały niedawno wykonane między dwoma podmiotami tego samego gatunku, nazywamy alloprzeszczepami. Alloprzeszczepy mogą pochodzić ze źródła żywego lub zwłok. Dawcami narządów mogą być osoby żyjące, zmarłe na skutek śmierci mózgu lub śmierci krążeniowej.

Jednym z problemów związanych z transplantacją jest możliwość odrzucania przeszczepu. Organizm traktuje przeszczepiany narząd jako ciało obce i ma niego odpowiedź immunologiczną, co może prowadzić do niewydolności przeszczepu i konieczności natychmiastowego usunięcia narządu od biorcy. Jeśli to możliwe, odrzucenie przeszczepu można ograniczyć poprzez określanie serotypu w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej zgodności dawca-biorca oraz poprzez stosowanie leków immunosupresyjnych.

Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?