fbpx

Schizofrenia

Schizofrenia to zaburzenie psychiczne, w których osoba chora ma problemy z odróżnieniem rzeczywistych i nierzeczywistych doświadczeń, logicznym myśleniem, normalnym reagowaniem emocjonalnym na innych i normalnym zachowaniem w sytuacjach społecznych. Objawy obejmują widzenie, słyszenie, odczuwanie rzeczy, których nie ma, posiadanie fałszywych wyobrażeń na temat tego, co się dzieje lub kim się jest, bezsensowną mowę, nietypowe zachowanie, brak emocji i wycofanie społeczne.

Nikt nie jest pewien, co powoduje schizofrenię, ale prawdopodobnie pewną rolę odgrywają uwarunkowania genetyczne i skład chemiczny mózgu. Leki mogą złagodzić wiele objawów, ale może to zająć kilka prób, zanim zostanie dopasowany odpowiedni lek.  Dzięki leczeniu u wielu osób następuje poprawa na tyle, że mogą prowadzić satysfakcjonujące życie.

Czy schizofrenia jest uleczalna
Jak wygląda atak schizofrenii
Mówienie do siebie schizofrenia
Schizofrenia objawy
Schizofrenia objawy początkowe
schizofrenia paranoidalna - forum
schizofrenia paranoidalna - objawy
Test na schizofrenię