fbpx

Przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku

Mielofibroza (z metaplazją szpikową), choroba mieloproliferacyjna, nieokreślona, mieloskleroza (megakariocytowa) z metaplazją szpikową