fbpx

Inne zaburzenia równowagi elektrolitowej i płynowej, niesklasyfikowane gdzie indziej

Zaburzenia równowagi elektrolitowej BNO, hiperchloremia, hipochloremia