Zdjęcie Allergovit B, trawy 80%, żyto 20%, zawiesina

Allergovit B

trawy 80%żyto 20%zawiesina

W skład leku Allergovit B, trawy 80%, żyto 20% wchodzą alergoidy pyłków trawy oraz żyta. Lek jest dostępny w postaci zawiesiny do wstrzykiwań, gdzie fiolka B zawiera 10 000 TU/ml alergoidów pyłków roślin. Produkt leczniczy stosowany jest w immunoterapii alergenowej nazywanej odczulaniem.

Spis treści

  Dawkowanie

  Jak dawkować Allergovit B?

  Dawkowanie leku powinno być dostosowane indywidualnie. Zalecana dawka (patrz sekcja 4.2) ma jedynie charakter orientacyjny. Dawka musi być dostosowana do indywidualnego przebiegu terapii. Poziom wrażliwości pacjenta jest określany na podstawie wywiadu i wyniku testowej reakcji.

  Aby zastosować schemat dawkowania:

  • W przypadku silnej reakcji miejscowej, powtórz ostatnią dobrze tolerowaną dawkę.
  • W przypadku łagodnej reakcji ogólnoustrojowej, wróć w schemacie dawkowania o 2-3 dawki.
  • W przypadku ciężkiej reakcji ogólnoustrojowej, rozpocznij terapię od najmniejszego stężenia A.

  Należy regularnie zwiększać dawkę. Dawka może być zwiększana tylko wtedy, gdy pacjent dobrze tolerował ostatnią dawkę. W przeciwnym razie należy utrzymywać lub zmniejszać ostatnio stosowaną dawkę.

  Na początku leczenia zawsze zacznij od najmniejszej dawki niższego stężenia (stężenie A). Następnie, wzrastające dawki produktu należy podawać w odstępach 7-dniowych, które nie mogą być skrócone, ale mogą być wydłużone do 14 dni.

  Jeśli początkowe leczenie zostanie przerwane na okres dłuższy niż dwa tygodnie (do czterech tygodni) od ostatniego zastrzyku, ze względów bezpieczeństwa terapię należy kontynuować maksymalną dawką wynoszącą połowę ostatnio podanej dawki. Jeśli przerwa trwała dłużej niż cztery tygodnie, leczenie należy rozpocząć od najmniejszego stężenia A.

  Zwiększanie dawki należy przeprowadzać z wielką ostrożnością, zwłaszcza u osób bardzo uczulonych, przy wprowadzaniu pośrednich dawek, aż do osiągnięcia indywidualnego maksymalnego poziomu tolerancji, który nie powinien być przekraczany, gdyż może prowadzić do niepożądanych reakcji alergicznych. Maksymalna dawka wynosi 0,6 ml stężenia B, ale maksymalna dawka indywidualna dla każdego pacjenta może być mniejsza.

  Leczenie podtrzymujące jest zazwyczaj przeprowadzane w kolejnym roku przed sezonem pylenia przy użyciu nowego zestawu stężeń A i B (patrz Leczenie początkowe). Jeśli terapia jest kontynuowana w czasie kwitnienia, można podawać 5-20% maksymalnej osiągniętej dawki co dwa tygodnie, a przerwy między zastrzykami stopniowo wydłużać do pięciu tygodni.

  Po zakończeniu kwitnienia dawkę uzyskaną należy podwoić co dwa tygodnie, aż do osiągnięcia ponownie indywidualnej maksymalnej dawki, po czym przerwy między zastrzykami można stopniowo wydłużać do pięciu tygodni.

  Jeśli leczenie podtrzymujące zostanie przerwane na okres 5-6 tygodni od ostatniego zastrzyku, ze względów bezpieczeństwa terapię należy kontynuować maksymalną dawką wynoszącą połowę ostatnio podanej dawki. Jeśli przerwa trwa dłużej niż sześć tygodni, konieczne jest ponowne rozpoczęcie leczenia przy użyciu stężeń A i B (patrz Leczenie początkowe). Pierwszą dawkę nowego zestawu leczenia podtrzymującego nie trzeba zmniejszać u dzieci.

  U dzieci poniżej 5 roku życia, immunoterapia zwykle nie jest zalecana ze względu na większe prawdopodobieństwo problemów z współpracą i akceptacją leczenia w tej grupie wiekowej. U dzieci powyżej 5 roku życia, dane kliniczne dotyczące skuteczności są ograniczone i niewystarczające do potwierdzenia jej. Dane dotyczące bezpieczeństwa jednak nie wskazują na wyższe ryzyko niż u dorosłych.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Allergovit B?

  Allergovit w postaci zawiesiny powinien być przechowywany w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza i chroniony przed światłem. Nie zamrażać. Po pierwszym otwarciu preparat należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.

  Forma podania

  Allergovit występuje w postaci zawiesiny do wstrzyknięć. Preparat należy podawać podskórnie.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Ile kosztuje szczepionka Allergovit B?Cena Allergovit B wynosi około 600 zł.
  Czy Allergovit jest refundowany?Nie. Lek nie jest refundowany.
  Gdzie jest ulotka leku Allergovit?Ulotka dołączona jest do opakowania. Można znaleźć ją także na stronie Rejestru Produktów Leczniczych.
  Kto stosuje lek Allergovit?Allergovit jest przeznaczony dla pacjentów w wieku od 5 lat w celu leczenia przyczynowego objawów alergicznych wynikających z narażenia na swoiste alergeny pyłków roślin.
  Czy lek dostępny jest w formie tabletek?Nie. Lek jest w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.

  Ulotka

  Ulotka leku Allergovit B dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Allergovit B to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Allergovit B zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Allergovit B jest Allergopharma-Nexte.

  Kategorie

  Postać

  Zawiesina do wstrzykiwań

  Moc

  Dawki do leczenia początkowego: stężenie A – 1000 TU/ml, stężenie B – 10 000 TU/ml; dawka do leczenia podtrzymującego: stężenie B – 10 000 TU/ml

  Tablica pytań o Allergovit B

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .