Pyralgina

tabletki500 mg

Pyralgina to produkt leczniczy w postaci tabletek, którego substancją czynną jest metamizol sodowy w dawce 500 mg. Substancja ta wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i rozkurczowe na mięśnie gładkie. Pyralgina jest stosowana w gorączce oraz w bólu różnego pochodzenia. Preparat jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

Spis treści

  Opis leku

  Pyralgina – co to?

  Pyralgina to produkt leczniczy w postaci tabletek, którego substancją czynną jest metamizol sodowy w dawce 500 mg. Substancja ta wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i rozkurczowe na mięśnie gładkie. Pyralgina jest stosowana w gorączce oraz w bólu różnego pochodzenia. Preparat jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Pyralgina?

  Zalecane dawkowanie dla dorosłych oraz młodzieży od 15. roku życia (o masie ciała przekraczającej 53 kg) to maksymalnie w dawce jednorazowej 2 tabletki (1000 mg metamizolu), jednak nie częściej niż 4 razy na dobę z zachowaniem 6–8 godzinnych odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 8 tabletek, co odpowiada 4000 mg metamizolu. Istotne jest, aby stosować zawsze najmniejszą skuteczną dawkę leku.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Pyralgina?

  Lek Pyralgina powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Należy go trzymać w oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci i zwierząt.

  Forma podania

  Pyralgina to lek w postaci tabletek o dawce 500 mg. Lek ten należy przyjmować doustnie, czyli poprzez połknięcie tabletki wraz z wodą.

  Działania niepożądane

  Jakie działania niepożądane może powodować Pyralgina?

  Pyralgina może powodować bardzo ciężkie reakcje alergiczne, które zagrażają życiu, takie jak obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, trudności z oddychaniem i połykaniem, skurcz oskrzeli, zmiany skórne i świąd. W przypadku wystąpienia tych objawów należy odstawić lek i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Może również wystąpić zespół Stevens-Johnsona, zespół Lyella, pancytopenia, agranulocytoza, nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zmiany skórne grudkowo-plamkowe, astma analgetyczna, małopłytkowość, nagłe pogorszenie czynności nerek, ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, uszkodzenie wątroby, bóle i zawroty głowy, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, czerwone zabarwienie moczu.

  Przeciwwskazania

  Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Pyralgina?

  Kiedy nie stosować leku Pyralgina:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol, inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • jeśli u pacjenta występuje zespół astmy analgetycznej lub znana nietolerancja na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym (obrzękiem w obrębie języka, twarzy, warg i (lub) gardła), tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLZP), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen
  • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po zastosowaniu leków obniżających odporność organizmu) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi, takie jak zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia) lub pewnego rodzaju krwinek białych – granulocytów (agranulocytoza), lub niedokrwistość
  • jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa
  • jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna)
  • jeśli pacjent stosuje lek z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon)
  • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

  Przedawkowanie

  Jakie są objawy przedawkowania leku Pyralgina?

  W przypadku zażycia większej niż zalecana ilości leku Pyralgina natychmiast należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia objawów takich jak zawroty głowy, szum w uszach, problemy ze słuchem, pobudzenie lub zaburzenia świadomości. Może również pojawić się śpiączka, drgawki, obniżenie ciśnienia krwi oraz nieprawidłowy rytm serca (tachykardia). Przedawkowanie metamizolu może wywołać także bóle brzucha, wymioty, uszkodzenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, krwawienia, uszkodzenie komórek wątroby, zapalenie nerek oraz skurcz oskrzeli. W niektórych przypadkach może wystąpić wysypka, pokrzywka, obrzęk, złuszczające się zapalenie skóry lub toksyczne oddzielanie się naskórka. Przy przyjmowaniu bardzo dużej dawki leku, wydalanie kwasu rubazonowego może powodować czerwone zabarwienie moczu. Możliwe są także zaburzenia krwi, takie jak zmniejszenie produkcji białych krwinek (leukopenia lub agranulocytoza), małopłytkowość lub aplastyczna niedokrwistość. Niestety, nie istnieje odtrutka na metamizol. Po przedawkowaniu konieczne może być objawowe i podtrzymujące leczenie.

  Wygląd

  Tabletki Pyralginy są białe lub prawie białe, mają kształt podłużny i są wypukłe po obu stronach.

  Ulotka

  Ulotka leku Pyralgina dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki zawarte w leku Pyralgina to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Pyralgina zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Pyralgina jest Polpharma.

  Kategorie

  Postać

  Tabletki

  Moc

  500 mg

  Tablica pytań o Pyralgina

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Pyralgina to: MaxAlgina, Gardan, Xalgin.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , , , , , .