Pedicetamol

roztwór doustny100 mg/ml

Pedicetamol to skuteczny lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym wydawany bez recepty. Pedicatemol jest stosowany w celu obniżenia gorączki oraz w zmniejszenia bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Substancją czynną leku jest paracetamol. Lek ten ma formę roztworu doustnego.

Spis treści

  Opis leku

  Pedicetamol – co to?

  Pedicetamol to skuteczny lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym wydawany bez recepty. Pedicatemol jest stosowany w celu obniżenia gorączki oraz w zmniejszenia bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Substancją czynną leku jest paracetamol. Lek ten ma formę roztworu doustnego.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Pedicetamol?

  Dawkowanie leku Pedicetamol powinno być ustalone na podstawie masy ciała dziecka i wyrażone w ml roztworu doustnego. Zalecana dawka dobowa paracetamolu to około 60 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w 4 lub 6 dawkach, np. 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny. W ulotce opisany jest szczegółowy schemat podawania leku w dawce 15 mg/kg, co 6 godzin.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Pedicetamol?

  Aby przechowywać lek Pedicetamol, należy trzymać go w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Lek powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci i zwierząt.

  Forma podania

  Lek Pedicetamol to roztwór, który podaje się doustnie.

  Działania niepożądane

  Jakie działania niepożądane może powodować Pedicetamol?

  Podobnie jak każdy lek, ten lek również może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u wszystkich pacjentów. Reakcje niepożądane związane ze stosowaniem paracetamolu są zazwyczaj rzadkie lub bardzo rzadkie. Rzadko obserwuje się ogólne złe samopoczucie, niedociśnienie i zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko, przy stosowaniu dużych dawek leku lub przez długi czas, może wystąpić uszkodzenie wątroby. Rzadko mogą pojawić się również hipoglikemia, mętny mocz, działania niepożądane związane z funkcjonowaniem nerek, wysypka skórna, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny oraz zmiany w ilości krwinek, takie jak neutropenia i leukopenia. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszane były poważne reakcje skórne.

  Przeciwwskazania

  Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Pedicetamol?

  Nie należy stosować leku Pedicetamol, jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6 ulotki. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych na ten lek tj. trudności w oddychaniu, obrzęku twarzy, szczególnie wokół ust, szyi i gardła, wysypki skórnej lub pokrzywki, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, w szczególności jeśli pacjent ma inne schorzenia lub przyjmuje inne leki, ponieważ może to wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Pedicetamolu.

  Przedawkowanie

  Jakie są objawy przedawkowania leku Pedicetamol?

  Jeżeli przekroczona zostanie zalecana dawka paracetamolu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą i podać nazwę leku oraz ilość, którą zażyto. Ważne jest zabranie ze sobą opakowania i ulotki w celu przekazania ich specjaliście. W przypadku przedawkowania konieczne jest jak najszybsze zgłoszenie się do ośrodka zdrowia, nawet jeśli nie pojawiły się jeszcze żadne objawy, ponieważ niektóre symptomy mogą wystąpić dopiero po kilku dniach. Objawy przedawkowania mogą obejmować zawroty głowy, wymioty, utratę apetytu, żółtawy kolor skóry i oczu (żółtaczka) oraz bóle brzucha. Przedawkowanie paracetamolu uważa się za sytuację, w której osoba dorosła przyjęła więcej niż 6 g, a dziecko przekroczyło 100 mg na kilogram masy ciała. Leczenie przedawkowania jest najbardziej skuteczne, jeśli zostanie podjęte w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku. W przypadku pacjentów stosujących barbiturany lub z przewlekłą chorobą alkoholową istnieje większe ryzyko przedawkowania paracetamolu. Ogólnie, leczenie przedawkowania paracetamolu polega na łagodzeniu objawów.

  Wygląd

  Pedicetamol to lek w postaci przezroczystego, czerwonego roztworu do stosowania doustnego. Jest dostępny w plastikowych butelkach o pojemności 30 i 60 ml.

  • Butelka o pojemności 30 ml to plastikowa butelka, która jest przezroczysta i ma zabezpieczony dwumililitrowy kroplomierz, aby ułatwić dokładne dawkowanie leku.
  • Butelka o pojemności 60 ml to również plastikowa butelka, która jest przezroczysta. Posiada zabezpieczenie przed dostępem dzieci oraz jest dostarczana z pięciomililitrową strzykawką doustną, aby ułatwić podawanie leku.


  Ulotka

  Ulotka leku Pedicetamol dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki zawarte w leku Pedicetamol to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Pedicetamol zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Pedicetamol jest Polski Lek.

  Kategorie

  Postać

  Roztwór doustny

  Moc

  100 mg/ml

  Tablica pytań o Pedicetamol

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Pedicetamol to: Apap dla dzieci Forte, Paracetamol Hasco, Panadol dla dzieci.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , , , .