Contrahist Allergy

tabletki powlekane5 mg

Contrahist Allergy to produkt leczniczy, którego substancją czynną jest lewocetyryzyny dichlorowodorek w dawce 5 mg. Lewocetyryzyna jest lekiem przeciwhistaminowym, który wykazuje działanie przeciwalergiczne. Preparat stosuje się w leczeniu objawowym alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, a także przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Spis treści

  Opis leku

  Contrahist Allergy – co to?

  Contrahist Allergy to produkt leczniczy, którego substancją czynną jest lewocetyryzyny dichlorowodorek w dawce 5 mg. Lewocetyryzyna jest lekiem przeciwhistaminowym, który wykazuje działanie przeciwalergiczne. Preparat stosuje się w leczeniu objawowym alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, a także przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Contrahist Allergy?

  Zgodnie z treścią ulotki, zalecana dawka leku dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 6. roku życia to jedna tabletka powlekana (5 mg) na dobę. Lek powinien być przyjmowany raz na dobę. Nie należy stosować leku dłużej niż 10 dni bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Contrahist Allergy?

  Lek Contrahist Allergy powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Lek należy trzymać w oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci i zwierząt.

  Forma podania

  Lek Contrahist Allergy należy połykać doustnie.

  Działania niepożądane

  Jakie działania niepożądane może powodować Contrahist Allergy?

  Lek Contrahist Allergy, podobnie jak każdy inny lek, może wywołać działania niepożądane, ale nie u każdego pacjenta będą one występować. Jeśli jednak zaobserwujesz u siebie pierwsze objawy reakcji alergicznej, takie jak obrzęk ust, języka, twarzy i/lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub nawet nagły spadek ciśnienia, który może prowadzić do zawału lub wstrząsu anafilaktycznego i zagrażać życiu, natychmiast przerwij stosowanie leku i porozmawiaj z lekarzem.

  Częste działania niepożądane leku Contrahist Allergy, które występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów, to suchość w jamie ustnej, bóle głowy, zmęczenie, senność i ospałość. Rzadsze działania niepożądane, występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów, to uczucie wyczerpania i bóle brzucha. Ponadto, niektórzy pacjenci zgłaszali również inne działania niepożądane, o nieznanej częstości występowania, takie jak: kołatanie serca, drgawki, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia smaku, oraz problemy z oddawaniem moczu i biegunka.

  Przeciwwskazania

  Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Contrahist Allergy?

  Contrahist Allergy jest skutecznym lekiem przeciwhistaminowym, jednak istnieją sytuacje, gdy nie powinno się go stosować. Należy unikać stosowania Contrahist Allergy w następujących przypadkach:

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzynę dichlorowodorek, cetyryzynę, hydroksyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
  • Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek, takie jak ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.
  • Jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, brak laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

   

  Przedawkowanie

  Jakie są objawy przedawkowania leku Contrahist Allergy?

  W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Contrahist Allergy objawy mogą się różnić u dorosłych i dzieci.

  U dorosłych, najczęstszym objawem jest senność. Może być to spowodowane działaniem przeciwhistaminowym leku.

  Natomiast u dzieci, początkowo mogą wystąpić objawy pobudzenia i niepokoju, zwłaszcza ruchowego, a następnie senność.

  Jeśli podejrzewasz, że przyjąłeś/aś większą niż zalecaną dawkę leku Contrahist Allergy, ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Lekarz zadecyduje, jakie działania należy podjąć, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo.

  Wygląd

  Tabletki Contrahist Allergy to białe, podłużne tabletki oznaczone symbolem '^ 11′ po jednej stronie. Tabletki są powlekane, dzięki czemu są łatwe do połknięcia oraz obustronnie wypukłe w celu ułatwienia podawania dawki.

  Skład leku

  Składniki zawarte w leku Contrahist Allergy to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Contrahist Allergy zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Contrahist Allergy jest Adamed.

  Kategorie

  Postać

  Tabletki powlekane

  Moc

  5 mg

  Tablica pytań o Contrahist Allergy

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Contrahist Allergy to: Lirra Gem, Zyx Bio.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , , , .