Co to jest hyperlipidemia mieszana?

Hyperlipidemia mieszana to zaburzenie metabolizmu lipoprotein, charakteryzujące się wysokim poziomem cholesterolu (hipercholesterolemia) i trójglicerydów (hipertriglicerydemią) we krwi. Spowodowane jest to podwyższeniem lipoprotein o małej i bardzo małej gęstości.

Przyczyny

Jakie są przyczyny hyperlipidemii mieszanej?

Do powstania hiperlipidemii mieszanej przyczynić może się kilka czynników. Pierwszym z nich jest niewłaściwa dieta. Spożywanie zbyt dużej ilości jedzenia (szczególnie tłuszczów zwierzęcych) powoduje nadwagę, a w konsekwencji wzrost poziomu trójglicerydów i cholesterolu. Na pojawienie się hiperlipidemii wpływ ma także siedzący styl życia i brak aktywności fizycznej. Hiperlipidemia może pojawić się również wskutek predyspozycji genetycznych.

Objawy

Jakie są objawy hyperlipidemii mieszanej?

Zazwyczaj pacjenci o hiperlipidemii dowiadują się późno. Jest to spowodowane tym, że to schorzenie nie daje charakterystycznych objawów. Objawem hiperlipidemii mieszanej są tak zwane kępki żółte, które występują w postaci guzków o różnej wielkości i kształcie. Pojawiają się one zwłaszcza na powiekach oraz powierzchniach łokci i kolan. Niestety ich obecność zwiastuje zaawansowaną hiperlipidemię, która często wywołuje już wówczas powikłania, np. nadciśnienie czy chorobę niedokrwienną serca.

Diagnoza

Jak diagnozuje się hyperlipidemię mieszaną?

W celu określenia poziomu lipidów w surowicy wykonuje się badanie zwane lipidogramem. Polega ono na oznaczeniu poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, a także trójglicerydów. Dodatkowo można oznaczyć stężenie frakcji VLDL.

Leczenie

Jak leczy się hyperlipidemię mieszaną?

Leczenie hiperlipidemii rozpoczyna się od zmiany trybu życia. Oznacza to modyfikację diety na mniej kaloryczną, która ogranicza spożycie tłuszczów, a także zwiększenie aktywności fizycznej. Jeśli po 5 miesiącach nie nastąpi poprawa, wprowadza się leczenie farmakologiczne.

Do leków stosowanych w hiperlipidemii należą:
– leki wiążące kwasy tłuszczowe,
– kwas nikotynowy i jego pochodne,
– inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA – statyny,
– pochodne kwasu fibrynowego – fibraty,
– leki o innej budowie,
– nienasycone kwasy tłuszczowe.
Najczęściej używanymi lekami są statyny. Rzadko stosuje się politerapię z powodu zwiększonej możliwości pojawienia się działań niepożądanych.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się hyperlipidemii mieszanej?

Zdrowa i zbilansowana dieta jest podstawą profilaktyki zaburzeń lipidowych. Szczególnie istotne jest ograniczenie w diecie tłuszczów nasyconych oraz węglowodanów prostych.