Co to jest choroba wieńcowa?

Choroba wieńcowa to inaczej choroba niedokrwienna serca. Charakteryzuje się nieprawidłowym przepływem krwi przez tętnice wieńcowe w wyniku zmian miażdżycowych naczyń krwionośnych. Niedostateczne ukrwienie przekłada się na niedostateczne zaopatrzenie w tlen.

Przyczyny

Jakie są przyczyny choroby wieńcowej?

Najczęstszą przyczyną choroby wieńcowej jest miażdżyca tętnic wieńcowych. W chorobie wieńcowej blaszka miażdżycowa rozwija się w tętnicy przez wiele lat. Wraz z jej powiększaniem się do mięśnia sercowego dopływa coraz mniej krwi, co powoduje jego niedokrwienie i niedotlenienie.

Chorobę niedokrwienną mogą też (rzadko) powodować m.in.:
1. skurcz tętnicy wieńcowej – dławica odmienna (Prinzmetala), wywołany lekami, np. po odstawieniu azotanów;
2. zator tętnicy wieńcowej – w przebiegu sepsy lub bakteryjnego zapalenia wsierdzia;
3. zapalenie tętnic wieńcowych – guzkowe zapalenie tętnic, choroba Takayasu, choroba Kawasakiego, toczeń rumieniowaty układowy, kiła;
4. zmiany w tętnicach wieńcowych w przebiegu zaburzeń metabolizmu – mukopolisacharydoz, amyloidozy, choroby Fabry’ego, homocystynurii;
5. zakrzepica tętnicza wskutek zaburzeń hemostazy – nadpłytkowość, zespół krzepnięcia wewnątrznaczyniowego, czerwienica prawdziwa stany zwiększonej krzepliwości krwi, zwłaszcza zespół antyfosfolipidowy;
6. zmniejszona podaż tlenu w stosunku do zapotrzebowania (niezwiązana ze zmianami w tętnicach) – zwężenie ujścia aorty – wszystkie postaci, kardiomiopatia przerostowa, niedomykalność zastawki aortalnej, zatrucie tlenkiem węgla, niewyrównana nadczynność tarczycy, niedokrwistość.

Objawy

Jakie są objawy choroby wieńcowej?

Choroba wieńcowa może mieć postać przewlekłych zespołów wieńcowych lub ostrych zespołów wieńcowych.

W przewlekłych zespołach wieńcowych zestaw objawów, które pojawiają się w momencie nasilenia niedokrwienia mięśnia sercowego (zwykle przy wysiłku), nazywamy dławicą piersiową. U każdej osoby przejawiają się trochę inaczej, ale najbardziej typowym objawem jest ból w klatce piersiowej, który:
-ma charakter ucisku, dławienia lub gniecenia (prawie nigdy nie jest ostry ani kłujący);
-zwykle jest umiejscowiony za mostkiem, może promieniować do szyi, żuchwy, górnej części brzucha lub ramion (zwykle lewego), może być zlokalizowany również w górnej części brzucha;
-jest wywoływany przez wysiłek fizyczny i ustępuje w spoczynku. Drugim obok wysiłku istotnym czynnikiem wywołującym ból jest stres emocjonalny;
-nasilenie bólu często jest większe w godzinach porannych, zależy też od warunków atmosferycznych – sprzyjają mu zimne powietrze i wietrzna pogoda;
-zwykle trwa kilka minut i nie zmienia się w zależności od pozycji ciała ani fazy oddechu (jest taki samo podczas wdechu i wydechu);
-ustępuje po podjęzykowym przyjęciu nitrogliceryny, zwykle w ciągu 1–3 min;
-typowy ból dławicowy występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet.
-ból może być również wywołany przez przyjęcie pozycji leżącej i występować w godzinach nocnych. Ten rodzaj bólu występuje zwłaszcza u osób w starszym wieku o ograniczonej aktywności fizycznej;
-wystąpieniu bólu dławicowego może również sprzyjać obfity posiłek.

Diagnoza

Jak diagnozuje się chorobę wieńcową?

Diagnostyka niestabilnej choroby wieńcowej i zawału serca, ze względu na ryzykowność tych stanów zwykle odbywa się w szpitalu, najczęściej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W przypadku stabilnej choroby wieńcowej wykonuje się szereg badań dodatkowych, takich jak:
– badania laboratoryjne (stężenie cholesterolu, trójglicerydów (lipidogram), glukozy, morfologia, hormony tarczycy, kreatynina itp.)
– echokardiografia lub scyntygrafia wysiłkowa serca
– echokardiografia spoczynkowa (także przezprzełykowa) – do oceny spoczynkowej funkcji serc
– elektrograficzna próba wysiłkowa i EKG spoczynkowe
– badanie rentgenowskie klatki piersiowej w poszukiwaniu innych przyczyn dolegliwości w klatce piersiowej i/lub oznak niewydolności serca
– koronarografia (angiografia inwazyjna) tętnic wieńcowych – do oceny anatomii tętnic wieńcowych
– angio-TK serca – w wyjątkowych przypadkach
– rezonans magnetyczny serca – zwykle u pacjentów, u których niemożliwe jest wykonanie echokardiografii
– PET (pozytronowa tomografia emisyjna) – bardzo dokładne, ale też bardzo drogie i trudno dostępne badanie.

Leczenie

Jak leczy się chorobę wieńcową?

Leczenie farmakologiczne choroby wieńcowej opiera się na stosowaniu poniższych leków:
-kwasu acetylosalicylowego,
-leków metabolicznych,
-beta-blokerów,
-klopidogrelu (szczególnie po zawale serca),
-inhibitorów konwertazy angiotensyny II,
-preparatów obniżających stężenie lipidów we krwi,
-nitrogliceryny (doraźnie w przypadku napadów bólu).

Zapobieganie

Jaki zapobiega się chorobie wieńcowej?

Choroba wieńcowa jest najczęściej spowodowana miażdżycą. A więc profilaktyka choroby wieńcowej jest profilaktyką miażdżycy.

W zapobieganiu: należy prowadzić zdrowy tryb życia, stosować zbilansowaną dietę ubogą w tłuszcze zwierzęce, wysypiać się oraz unikać zbędnych stresów. Przeciwwskazane jest palenie papierosów, cygar i fajek. Należy również ograniczyć spożywanie alkoholu. Dobrze korzyści może również przynieść suplementacja kwasu foliowego zmniejszającego we krwi stężenie homocysteiny, której nadmiar jest bardzo poważnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej.