fbpx

Yarisen

Yarisen - ulotka informacyjna dla pacjenta

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej w celu zmniejszenia ryzyka złamań trzonów kręgów. Leczenie rozpoznanej osteoporozy pomenopauzalnej w celu zmniejszenia ryzyka złamań szyjki kości udowej. Leczenie osteoporozy u mężczyzn z dużym ryzykiem złamań.

1 tabl. powl. zawiera 35 mg sodu ryzedronianu co odpowiada 32,5 mg kwasu ryzedronowego.

Zalecaną dawką dla dorosłych jest 1 tabl. 35 mg doustnie, raz w tyg. Tabl. należy przyjmować w tym samym dniu każdego tyg. Wchłanianie sodu ryzedronianu zaburzone jest przez pokarm, tak więc, aby zapewnić prawidłowe wchłanianie, pacjent powinien przyjmować produkt leczniczy: przed śniadaniem: co najmniej 30 min. przed pierwszym w danym dniu posiłkiem, innym produktem leczniczym lub napojem (innym niż zwykła woda). Pacjentów należy poinstruować, że jeśli dawka produktu leczniczego zostanie pominięta, należy przyjąć 1 tabl. produktu leczniczego w dniu, w którym pacjent sobie o tym przypomni. Pacjenci powinni potem wrócić do przyjmowania 1 tabl./tydz. w dniu, w którym zwykle przyjmują tabl. Nie należy przyjmować 2 tabl. tego samego dnia. Tabl. musi być połknięta w całości, bez ssania lub rozgryzania. Aby umożliwić szybkie dotarcie tabl. do żołądka, produkt leczniczy 35 mg należy przyjmować w pionowej pozycji, popijając szklanką zwykłej wody (≥120 ml). Pacjenci przez 30 min. po przyjęciu tabl. nie powinni przyjmować pozycji leżącej. W przypadku niewystarczającej zawartości wapnia i wit. D w diecie, należy rozważyć przyjmowanie odpowiednich produktów leczniczych uzupełniających. Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu, zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii. Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest wymagane dostosowanie dawki, ponieważ biodostępność, dystrybucja i eliminacja są podobne u osób w podeszłym wieku (>60 lat) i u osób młodszych. Dotyczy to również kobiet w bardzo podeszłym wieku, 75 lat i powyżej, będących w okresie pomenopauzalnym. Zaburzenia czynności nerek: dostosowanie dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek nie jest konieczne. Stosowanie sodu ryzedronianu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (ClCr >30 ml/min). Dzieci i młodzież. Ryzedronian sodu nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej lat 18 ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Ryzedronian sodu jest pirydynylobisfosfonianem, który wiąże się z hydroksyapatytami kości i hamuje resorpcję kości przez osteoklasty. Obrót metaboliczny ulega zmniejszeniu, podczas gdy aktywność osteoblastów i mineralizacja kości są zachowane. W badaniach przedklinicznych sodu ryzedronian wykazał znaczne działanie hamujące osteoklasty i właściwości przeciwresorpcyjne oraz w sposób zależny od dawki zwiększał masę kostną, a także biomechaniczną wytrzymałość szkieletu. Działanie sodu ryzedronianu zostało potwierdzone przez pomiar biochemicznych markerów przemian kości w badaniach farmakodynamicznych i klinicznych. W badaniach u kobiet po menopauzie, zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości obserwowano po m-cu, a maks. działanie zaobserwowano po 3-6 m-ach. Zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości było porównywalne po 12 m-ach podawania dawki 35 mg raz/tydz. i dawki 5 mg/dobę. W badaniach u mężczyzn z osteoporozą, zmniejszenie stężenia biochemicznych markerów przemian kości zaobserwowano najwcześniej po 3 m-ach i zmniejszenie to występowało nadal po 24 m-ach.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hipokalcemia. Ciąża i okres karmienia piersią. Ciężka niewydolność nerek (ClCr <30 ml/min).

Nie przeprowadzono ukierunkowanych badań klinicznych dotyczących interakcji sodu ryzedronianu z innymi produktami leczniczymi, jednakże podczas badań klinicznych nie odnotowano żadnych istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami. W badaniach III fazy dotyczących stosowania sodu ryzedronianu w osteoporozie, 33% pacjentek stosowało ASA, a 45% pacjentek – NLPZ. W badaniach III fazy dotyczących podawania produktu leczniczego raz w tyg., z udziałem kobiet w wieku pomenopauzalnym, ASA stosowało 57% pacjentek, a NLPZ – 40%. Wśród regularnie przyjmujących ASA lub NLPZ (3 lub więcej dni w tyg.), ilość przypadków działań niepożądanych dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego, w grupie pacjentów leczonych ryzedronianem sodu była podobna jak w grupie kontrolnej. Jeśli konieczne, sodu ryzedronian może być stosowany równocześnie z suplementacją estrogenami (tylko u kobiet). Równoczesne przyjmowanie produktów leczniczych zawierających wielowartościowe kationy (takie jak wapń, magnez, żelazo i glin) wpływa na wchłanianie produktu leczniczego. Sodu ryzedronian nie podlega ogólnoustrojowym przemianom metabolicznym, nie indukuje enzymów cytochromu P-450 i wykazuje małe powinowactwo do wiązania się z białkami.

Brak wystarczających danych na temat stosowania sodu ryzedronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję. Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane. Badania na zwierzętach wykazały, że mała ilość sodu ryzedronianu przenika do mleka. Produktu leczniczego nie wolno stosować u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią.

Brak danych o leczeniu przedawkowania sodu ryzedronianu. W przypadku przedawkowania produktu leczniczego można spodziewać się zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy. U niektórych pacjentów mogą wystąpić przedmiotowe i podmiotowe objawy hipokalcemii. Aby związać sodu ryzedronian i zmniejszyć jego wchłanianie należy podać mleko i środki zawierające sole magnezu, wapnia i glinu zobojętniające sok żołądkowy. W przypadku znacznego przedawkowania produktu leczniczego należy rozważyć wykonanie płukania żołądka w celu usunięcia niewchłoniętego sodu ryzedronianu.

Yarisen - wskazania i zastosowanie

Yarisen - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Jaskra — choroba miliona Polaków. Co o niej wiemy?
Na jaskrę choruje już ponad 700 milionów ludzi z całego świata, z czego około prawie milion stanowią Polacy. Jaskra prowadzi do zaniku (atrofii) nerwu wzrokowego i (lub) zaburzeń odpływu cieczy wodnistej, stopniowo pogarszając jakość widzenia. W następstwie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego jaskra może powodować ślepotę.
Co wiadomo o szczepionce przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca?
Szczepionka opracowana przez University of Oxford i AstraZeneca nosi nazwę ChAdOx1 nCoV-19. Działa ona poprzez dostarczanie kodu genetycznego białka SARS-CoV-2 do komórek ludzkiego organizmu. Podanie preparatu powoduje produkcję wirusowego białka kolca rozpoznawanego przez nasz układ odpornościowy, co inicjuje odpowiedź immunologiczną. Oznacza to, że jeśli organizm później napotka białko kolca koronawirusa SARS-CoV-2, układ odpornościowy rozpozna je i zniszczy, zanim spowoduje infekcję.
Antybiotyki β-laktamowe — podstawa dzisiejszej antybiotykoterapii
Pierwszym odkrytym lekiem przeciwbakteryjnym była penicylina. Należy ona do grupy antybiotyków β-laktamowych. Jej wyizolowanie z grzybów Penicillium notatum było przełomowym momentem medycyny i jednocześnie zapoczątkowało proces poszukiwań związków o podobnej budowie i zbliżonym działaniu. W szybkim tempie udało się uzyskać szereg pochodnych substancji aktywnych, które obecnie stanowią fundament antybiotykoterapii. Czym są β-laktamy? Jak działają? Czy są bezpieczne?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x