fbpx

Yanimo Respimat

Yanimo Respimat - ulotka informacyjna dla pacjenta

Produkt leczniczy jest wskazany jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Dostarczana dawka zawiera 2,5 µg tiotropium (w postaci bromku jednowodnego) i 2,5 µg olodaterolu (w postaci chlorowodorku) na inhalację. Dawka dostarczana jest to dawka, która po przejściu przez ustnik inhalatora jest dostępna dla pacjenta.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do podawania wziewnego. Wkład może być stosowany jedynie z inhalatorem Respimat. Na 1 dawkę składają się 2 inhalacje z inhalatora Respimat. Dorośli. Zalecana dawka wynosi 5 µg tiotropium i 5 µg olodaterolu podanych w formie 2 inhalacji z inhalatora Respimat raz/dobę o tej samej porze. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Pacjenci w podeszłym wieku. Pacjenci w podeszłym wieku mogą stosować produkt leczniczy w zalecanej dawce. Pacjenci z niewydolnością wątroby i niewydolnością nerek: produkt leczniczy zawiera tiotropium, które jest wydalane głównie przez nerki oraz olodaterol metabolizowany przede wszystkim w wątrobie. Zaburzenia czynności wątroby. Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby o nasileniu małym do umiarkowanego mogą stosować produkt leczniczy w zalecanej dawce. Brak danych dotyczących stosowania olodaterolu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Zaburzenia czynności nerek. Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek mogą stosować produkt leczniczy w zalecanej dawce. Informacje dotyczące pacjentów z zaburzeniem czynności nerek w stopniu umiarkowanym lub ciężkim (ClCr ≤50 ml/min). Produkt leczniczy zawiera olodaterol. Doświadczenia dotyczące stosowania olodaterolu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek są ograniczone. Dzieci i młodzież. Nie ma wskazań do stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat).

Produkt leczniczy jest złożonym roztw. do inhalacji o stałej dawce, podawanym za pomocą inhalatora miękkiej mgły. Roztw. ten zawiera długodziałającego antagonistę receptorów muskarynowych – tiotropium oraz długodziałającego agonistę receptorów β2-adrenergicznych – olodaterol (LAMA/LABA). Obie substancje czynne zapewniają addytywne rozszerzenie oskrzeli dzięki odmiennym mechanizmom działania. Ponieważ receptory muskarynowe przeważają w centralnych drogach oddechowych, a β2-adrenoceptory wykazują wyższy poziom ekspresji w obwodowych drogach oddechowych, kombinacja tiotropium i olodaterolu powinna zapewniać optymalne rozszerzenie oskrzeli we wszystkich obszarach płuc.

Nadwrażliwość na tiotropium lub olodaterol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występowanie w przeszłości nadwrażliwości na atropinę lub jej pochodne, np. ipratropium lub oksytropium.

Chociaż nie przeprowadzono formalnych badań in vivo dotyczących interakcji między produktem i innymi lekami, wziewne podawanie produktu równocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu POChP, takimi jak sympatykomimetyki rozszerzające oskrzela i kortykosteroidy wziewne, nie powodowało wystąpienia interakcji, które dają objawy kliniczne. Jednoczesne podawanie bromku tiotropiowego, jednego ze składników produktu leczniczego, i innych leków zawierających substancje o działaniu przeciwcholinergicznym nie było badane i w związku z tym ich jednoczesne stosowanie nie jest zalecane. Jednoczesne podanie innych leków adrenergicznych (samodzielnie lub jako element terapii skojarzonej) może nasilać działania niepożądane związane z produktem leczniczym. Jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami lub lekami moczopędnymi z grupy nieoszczędzającej potasu może nasilać efekt obniżania stężenia potasu przez agonistów adrenergicznych. Blokery β-adrenergiczne mogą powodować osłabienie działania olodaterolu lub antagonizować jego działanie. W takim przypadku można rozważyć stosowanie kardioselektywnych β-blokerów, powinny być one jednak podawane z zachowaniem ostrożności. Inhibitory monoaminooksydazy, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki wydłużające odstęp QTc mogą wzmagać wpływ produktu leczniczego na układ sercowo-naczyniowy. W badaniach interakcji międzylekowych, w których jednocześnie podawano flukonazol, stosowany jako modelowy inhibitor układu CYP2C9, nie stwierdzono istotnego wpływu na ogólnoustrojową ekspozycję na olodaterol. Jednoczesne podawanie ketokonazolu jako silnego inhibitora P-gp i CYP3A4 zwiększało ogólnoustrojową ekspozycję na olodaterol o około 70%. Dostosowanie dawki produktu leczniczego nie jest konieczne. Badania in vitro wykazały, że olodaterol nie hamuje aktywności enzymów CYP ani substancji transportujących leki w stężeniach w osoczu osiąganych w praktyce klinicznej.

Tiotropium. Dostępne są bardzo ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania tiotropium w czasie ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję przy ekspozycjach istotnych klinicznie. Olodaterol. Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania olodaterolu w czasie ciąży. Dane przedkliniczne dotyczące olodaterolu wskazują, że dawki wielokrotnie przewyższające dawki terapeutyczne powodują działania typowe dla agonistów receptorów β-adrenergicznych. W ramach ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży. Tak jak w przypadku innych agonistów receptorów β2-adrenergicznych, olodaterol będący składnikiem produktu leczniczego może opóźniać poród przez działanie rozkurczające na mięśnie gładkie macicy. Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania tiotropium lub olodaterolu u kobiet karmiących piersią. W badaniach na zwierzętach przeprowadzonych z zastosowaniem tiotropium i olodaterolu substancje te lub ich metabolity zostały wykryte w mleku samic szczurów, nie wiadomo jednak czy tiotropium lub olodaterol przenika do mleka ludzkiego. Decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia produktem leczniczym należy podjąć po przeanalizowaniu korzyści wynikających z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści wynikających z leczenia produktem leczniczym dla matki. Dane kliniczne dotyczące płodności i stosowania tiotropium i olodaterolu lub ich kombinacji nie są dostępne. Badania przedkliniczne przeprowadzone z zastosowaniem tylko tiotropium i tylko olodaterolu nie wykazały niekorzystnego wpływu na płodność.

Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania produktu leczniczego. Produkt leczniczy badano w dawce do 5 µg/10 µg (tiotropium/olodaterol) u pacjentów z POChP oraz do 10 µg/40 µg (tiotropium/olodaterol) u zdrowych ochotników; nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych objawów. Przedawkowanie może prowadzić do nasilenia antymuskarynowego działania tiotropium lub nasilenia działania olodaterolu, właściwego dla β2– agonistów. Przedawkowanie leku przeciwcholinergicznego tiotropium: podawanie dużych dawek tiotropium może prowadzić do wystąpienia przedmiotowych i podmiotowych objawów związanych z przeciwcholinergicznym działaniem produktu. Jednakże po podaniu zdrowym ochotnikom pojedynczej dawki do 340 µg bromku tiotropowego w postaci inhalacji nie obserwowano układowych działań niepożądanych związanych z przeciwcholinergicznym działaniem produktu. Ponadto, po zastosowaniu u zdrowych ochotników tiotropium w postaci roztw. do inhalacji, w dawce do 40 µg/dobę przez 14 dni, poza suchością błony śluzowej jamy ustnej i gardła i suchością błony śluzowej nosa oraz znacznie zmniejszonym wydzielaniem śliny, począwszy od 7 dnia, nie odnotowano istotnych działań niepożądanych. Przedawkowanie β2-agonisty olodaterolu: przedawkowanie olodaterolu może prowadzić do nasilenia skutków typowych dla agonistów receptorów β2-adrenergicznych, takich jak: niedokrwienie mięśnia sercowego, nadciśnienie lub niedociśnienie, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, zawroty głowy, nerwowość, bezsenność, niepokój, ból głowy, drżenie, suchość w ustach, skurcze mięśni, nudności, zmęczenie, złe samopoczucie, hipokaliemia, hiperglikemia i kwasica metaboliczna. Należy przerwać leczenie produktem leczniczym. Zaleca się zastosowanie leczenia objawowego i podtrzymującego. Poważne przypadki należy poddać hospitalizacji. Można rozważyć zastosowanie kardioselektywnych β-blokerów, ale tylko pod warunkiem zachowania przy tym najwyższej ostrożności, ponieważ stosowanie blokerów β-adrenergicznych może powodować skurcz oskrzeli.

Yanimo Respimat - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Leki w ciąży — zasady stosowania
Kobieta ciężarna powinna przyjmować leki wyłącznie po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Nawet witaminy i suplementy diety stosowane bez zaleceń mogą okazać się szkodliwe zarówno dla matki jak też dla dziecka. Najlepszym rozwiązaniem byłoby nie przyjmowanie żadnych leków w okresie ciąży, jednak w pewnych sytuacjach są one konieczne.
Leki na uspokojenie — bezpieczeństwo stosowania
Ostatni rok dla większości z nas nie należał do łatwych. Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że szybko musieliśmy przystosować się do nowych, nieznanych nam realiów, co zaburzyło nasz względny spokój. Zamknięcie wielu lokali usługowych i zakładów pracy, niejednokrotnie utrata źródła dochodu, brak możliwości kontaktu lub utrata bliskich osób przyczyniają się do zwiększonego spożycia środków uspokajających. Często są to preparaty z tych najsilniejszych grup i dostępnych jedynie na receptę. Należy pamiętać, że ich nierozsądne stosowanie może doprowadzić do wielu niebezpiecznych zmian w organizmie.
Sprawdzony patent na suchy kaszel
Po przeziębieniu pozostał suchy kaszel, który nie daje spać? Duszący i bezproduktywny kaszel, który męczy dziecko lub dorosłych, a żadne syropy czy tabletki nie pomagają? Cóż, kaszel poinfekcyjny może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Syropy powlekające śluzówki powinny trochę go złagodzić, podobnie jak inhalacje z soli fizjologicznej. W cięższych przypadkach, lekarze decydują się na zapisanie pacjentowi leku do inhalacji z substancją sterydową o silnym działaniu przeciwzapalnym. Są jednak domowe sposoby na łagodzenie suchego, męczącego kaszlu. W dodatku składniki są na ogół łatwo dostępne, a najprawdopodobniej masz je już w domu.
Jak leczyć odleżyny?
Dla większości społeczeństwa leżenie w łóżku kojarzy się z przyjemnością i regenerację. Oprócz spania, może to być oglądanie telewizji czy czytanie książki. Takie osoby nawet nie zdają sobie sprawy, że dla osób muszących przez długi czas przebywać w łóżku z powodu choroby, nie jest to takie przyjemne. Wręcz są one narażone na dodatkowe cierpienie związane z wystąpieniem odleżyn. Czym są i jak je leczyć? 
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x