fbpx

Xiflodrop

Xiflodrop - ulotka informacyjna dla pacjenta

Miejscowe leczenie ropnego, bakteryjnego zapalenia spojówek, wywołanego przez szczepy wrażliwe na moksyfloksacynę. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

1 ml roztw. zawiera 5,45 mg chlorowodorku moksyfloksacyny, co odpowiada 5 mg moksyfloksacyny.

Stosowanie u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat). Zalecaną dawką jest 1 kropla produktu do chorego oka (oczu) 3x/dobę. Poprawa następuje zwykle w ciągu 5 dni, ale leczenie powinno być kontynuowane jeszcze przez kolejne 2-3 dni. Jeżeli nie zaobserwuje się poprawy w ciągu 5 dni od rozpoczęcia leczenia, należy ponownie rozważyć słuszność dokonanego rozpoznania i/lub zastosowanego leczenia. Czas trwania leczenia zależy od nasilenia choroby oraz klinicznego i bakteriologicznego przebiegu zakażenia. Dzieci i młodzież. Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek. Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania.

Moksyfloksacyna jest fluorochinolonem czwartej generacji; hamuje gyrazę DNA i topoizomerazę IV, enzymy wymagane do replikacji, naprawy i rekombinacji bakteryjnego DNA.

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie przeprowadzono żadnych specyficznych badań interakcji z produktem. Biorąc pod uwagę niskie ogólnoustrojowe stężenia moksyfloksacyny, uzyskiwane po miejscowym podawaniu produktu leczniczego, wystąpienie interakcji z innymi lekami nie wydaje się prawdopodobne.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży. Nie należy jednak spodziewać się żadnego niekorzystnego wpływu leku na przebieg ciąży z uwagi na znikomą ekspozycję ogólnoustrojową na moksyfloksacynę. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży. Nie wiadomo, czy u ludzi moksyfloksacyna/metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Badania prowadzone na zwierzętach wykazały wydzielanie z mlekiem moksyfloksacyny w niskich stężeniach, po jej podawaniu doustnym. Jednakże podczas stosowania leku w dawkach terapeutycznych, nie należy spodziewać się żadnego wpływu na dziecko karmione piersią. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia piersią. Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ podania do oka produktu na płodność.

Nie opisano żadnego przypadku przedawkowania leku. Ograniczona pojemność worka spojówkowego praktycznie wyklucza możliwość przedawkowania produktu leczniczego. Całkowita zawartość moksyfloksacyny w jednej butelce jest zbyt mała, aby wywołać działania niepożądane po przypadkowym spożyciu.

Xiflodrop - wskazania i zastosowanie

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Koksyby - niesteroidowe leki przeciwzapalne III generacji
Terapia bólu to skomplikowany i szeroki temat. Nie ma chyba osoby, która w swoim życiu nie doznała bólu. Jego nasilenie i podłoże bywa różne, dlatego w aptekach są dostępne substancje z różnych grup terapeutycznych. W tym artykule przeanalizujemy działanie koksybów, czyli Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych o selektywnym działaniu wobec cyklooksygenazy 2.
Antybiotyki w ciąży — czy są bezpieczne?
Farmakoterapia u kobiet ciężarnych często bywa nieunikniona. Jeśli przyszła mama przed ciążą cierpiała na różnego rodzaju choroby przewlekłe, konieczne jest dostosowanie terapii do nowych okoliczności i kontynuowanie jej. Dodatkowo w tym wyjątkowym czasie mogą pojawić się inne stany chorobowe, które również będą wymagały leczenia. Wdrażaniu określonej terapii u tej grupy pacjentek musi towarzyszyć szczególna ostrożność, której fundament powinna stanowić znajomość profili bezpieczeństwa poszczególnych leków. Czy w trakcie ciąży można stosować antybiotyki? Które z nich są bezpieczne, zarówno dla matki, jak i dziecka?
Surfaktanty — skuteczne leczenie ran
Obowiązkowym wyposażeniem każdej apteczki jest substancja do odkażania ran. Jednak wytyczne leczenia przewlekłych ran odradzają stosowanie popularnych antyseptyków. Woda utleniona jest nieskuteczna, a rywanol toksyczny. Obecnie do przemywania ran stosuje się związki z grupy surfaktantów. Najpopularniejszym jest Poloksamer 188. Zmywa bakteryjny biofilm, oczyszcza ranę i działa antyseptycznie. Dodatkowo zwiększa skuteczność innych antyseptyków. Przyszedł czas wymienić zawartość apteczek na nowoczesne substancje do leczenia ran.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x