fbpx

Xalgin

Xalgin - ulotka informacyjna dla pacjenta

Produkt leczniczy jest wskazany stosowania u dorosłych w krótkotrwałym leczeniu bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączki, gdy zastosowanie innych produktów leczniczych jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

1 tabl. zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego.

Dawkowanie jest uzależnione od natężenia bólu lub gorączki oraz indywidualnej odpowiedzi na produkt leczniczy. Zawsze należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Dorośli. W bólach występujących sporadycznie i gorączce: jednorazowo 500 mg lub 1000 mg (1 lub 2 tabl.). Maks. jednorazowa dawka doustna wynosi 1 g, maks. dawka dobowa 3 g. Należy poinformować pacjenta, aby skonsultował się z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania produktu leczniczego lub aby niezwłocznie udał się do lekarza, gdy mimo przyjęcia produktu leczniczego, objawy nasilają się. Dzieci i młodzież. Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci osłabieni i pacjenci z obniżonym ClCr. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów osłabionych i pacjentów z obniżonym ClCr należy zmniejszyć dawkę, ponieważ eliminacja produktów metabolizmu metamizolu sodu może być wydłużona. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek. Należy unikać dużych dawek podawanych wielokrotnie, gdy czynność nerek lub wątroby jest zaburzona, ponieważ szybkość eliminacji jest wtedy zmniejszona. Krótkotrwałe stosowanie nie wymaga zmniejszenia dawki. Do tej pory brak jest wystarczających danych dotyczących długotrwałego stosowania metamizolu sodu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

Metamizol jest pochodną pirazolonu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym oraz spazmolitycznym. Mechanizm jego działania nie jest do końca poznany. Niektóre wyniki badań wskazują na to, że metamizol i jego główny metabolit (4-N-metyloaminoantypiryna) mogą mieć zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy mechanizm działania.

Nadwrażliwość na substancję czynną, pirazolony lub pirazolidyny, np. produkty lecznicze zawierające metamizol sodu, propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (obejmuje to również pacjentów, u których wystąpiła na przykład agranulocytoza po zastosowaniu tych substancji czynnych) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe: salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen, objawiającą się pokrzywką, nieżytem nosa, obrzękiem naczynioworuchowym, skurczem oskrzeli lub innymi objawami reakcji anafilaktoidalnej. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) lub zaburzenia hematopoetyczne. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy). Ostra przerywana porfiria wątrobowa (ryzyko wywołania napadu porfirii). Stosowanie leków z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon). Ciąża i karmienie piersią.

Metamizol sodu może zmniejszać stężenie cyklosporyny w osoczu. W podawaniu skojarzonym stężenie to musi być monitorowane. Jednoczesne stosowanie metamizolu sodu i chloropromazyny może prowadzić do ciężkiej hipotermii. Jednoczesne stosowanie metamizolu i metotreksatu może nasilać hemotoksyczność metotreksatu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Z tego względu należy unikać jednoczesnego stosowania obu tych leków. Przy jednoczesnym stosowaniu metamizolu może zmniejszać działanie hamujące ASA na agregację płytek krwi. Z tego względu metamizol należy stosować ostrożnie u pacjentów zażywających ASA w małych dawkach w celu ochronnego działania na układ sercowo-naczyniowy. Metamizol może powodować obniżenie stężenia bupropionu w surowicy krwi. Z tego względu zalecane jest zachowanie ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu metamizolu i bupropionu. Substancje czynne należące do grupy pirazolonów wykazują znany potencjał powodowania interakcji z doust. lekami przeciwzakrzepowymi, kaptoprylem, litem i triamterenem oraz wpływają na skuteczność leków przeciwnadciśnieniowych i moczopędnych. Nie ustalono, w jakim stopniu metamizol sodu powoduje takie interakcje. Zgłaszano przypadki, w których u pacjentów leczonych metamizolem obserwowano fałszywe wyniki badań laboratoryjnych opartych na reakcji Trindera lub reakcjach podobnych do reakcji Trindera (np. oznaczenie poziomu kreatyniny, triglicerydów, cholesterolu frakcji HDL lub kwasu moczowego w surowicy krwi).

Ze względu na brak dostatecznych danych, metamizol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży. Metamizol sodu przenika przez łożysko. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego metamizolu sodu. Pomimo, że metamizol sodu jest tylko słabym inhibitorem syntezy prostaglandyn, nie można wykluczyć możliwości przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego (przewód Botalla) oraz powikłań okołoporodowych związanych ze zmniejszeniem zdolności płytek krwi matki i dziecka do agregacji. Metamizol jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Metabolity metamizolu sodu przenikają do mleka matki. Dlatego nie należy karmić piersią podczas przyjmowania oraz przez co najmniej 48 h po ostatnim przyjęciu produktu leczniczego.

W związku z ostrymi przedawkowaniami obserwowano nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenie czynności nerek i ostrą niewydolność nerek (np. w postaci śródmiąższowego zapalenia nerek) oraz, rzadziej, objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy, senność, śpiączka, drgawki) i spadek ciśnienia krwi, który może przejść we wstrząs i częstoskurcz. Po przyjęciu bardzo dużych dawek, wydalanie kwasu rubazonowego może powodować czerwone zabarwienie moczu. Nie jest znana swoista odtrutka na metamizol sodu. Jeśli przyjęcie metamizolu sodu nastąpiło niedawno, mogą zostać zastosowane środki mające na celu zmniejszenie wchłaniania do organizmu (np. podanie węgla aktywnego). Główny metabolit (4-N-metyloaminoantypiryna) można wyeliminować drogą hemodializy, hemofiltracji, hemoperfuzji lub filtracji osocza. Leczenie intoksykacji i zapobieganie ciężkim powikłaniom może wymagać ogólnej i specjalistycznej intensywnej opieki medycznej na oddziale intensywnej terapii. Należy podjąć środki stosowane w stanach zagrożenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Xalgin - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Chiński zamiennik Plaquenilu - czy jest bezpieczny?
W aptekach wciąż brakuje leków. Od kilku miesięcy nie było dostaw Plaquenilu. Co prawda lek nie jest zarejestrowany w Polsce, ale Minister Zdrowia zezwala na przywóz go z zagranicy. Niestety - leku brak. Tymczasem pojawił się chiński odpowiednik Plaquenilu - Fenle. Różni się od oryginału dawką i liczbą tabletek. Niestety opakowanie i ulotka są w języku chińskim, co wzbudza zaniepokojenie pacjentów. W artykule rozwiewam wątpliwości i odpowiadam na pytanie: Chiński zamiennik Plaquenilu - czy jest bezpieczny?
Implant antykoncepcyjny — dla kogo i jak długo działa?
Implant antykoncepcyjny to wygodna metoda antykoncepcji dla kobiet. Należy do farmakologicznej antykoncepcji, ponieważ w jego wnętrzu znajduje się lek o działaniu antykoncepcyjnym. Natomiast budowa i sposób umieszczenia implantu w ciele kobiety, gwarantuje długotrwałą ochronę przed ciążą. Implant antykoncepcyjny rozmiarem jest zbliżonym do zapałki. Ma dużo zalet, jeden zabieg i kilka lat ochrony przed ciążą. Niestety dużą barierę stanowią koszty i dlatego warto poszukać korzystniejszej ceny. Więcej informacji znajdziesz w artykule.
Leczenie i usuwanie próchnicy
Próchnica to choroba tkanek zęba, powodująca powstawanie ubytków w ich strukturze. Jest tak powszechna, że weszła w poczet chorób cywilizacyjnych. Dotyka już niespełna roczne dzieci, a wśród dorosłych ciężko znaleźć kogoś, kto się z nią nie zmaga. Jak skutecznie walczyć z próchnicą?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x