fbpx

Voltaren MAX

Voltaren MAX - ulotka informacyjna dla pacjenta

Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń),bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

1 gram produktu leczniczego zawiera: 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego.

Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów chorobowych. Dorośli i młodzież >14 lat. Produkt działa przeciwbólowo do 12 h, należy stosować 2x/dobę. Produkt należy delikatnie wcierać w skórę w miejscu bólu. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: ilość żelu 2-4 g (ilość odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest odpowiednia do leczenia obszaru o powierzchni 400-800 cm2. Dzieci i młodzież (<14 lat). Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci i młodzieży <14 lat. Młodzież (>14 lat). U młodzieży >14 lat, w razie konieczności stosowania produktu leczniczego przez dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu, lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Osoby w podeszłym wieku (>65 lat). W przypadku stosowania produktu u osób w podeszłym wieku należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych.

Diklofenak jest NLPZ o silnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Podstawowy mechanizm działania diklofenaku polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn. Produkt jest przeciwzapalnym i przeciwbólowym lekiem do stosowania na skórę. W zapaleniach pochodzenia urazowego lub reumatycznego produkt zmniejsza ból, zmniejsza obrzęk, poprawia sprawność ruchową i skraca czas powrotu do stanu normalnego funkcjonowania. W jednym z badań przeprowadzonych u pacjentów ze skręceniami kostki (VOPO-P-307), u których stosowano produkt oraz placebo skutecznie i szybko łagodził ból. Ból odczuwalny podczas ruchu po 4 dniach od rozpoczęcia terapii – w pierwszorzędowym punkcie końcowym zmniejszył się u pacjentów stosujących produkt o niemal 50 mm w 100 mm wizualnej skali analogowej, co stanowiło w przybliżeniu 2-krotną poprawę w porównaniu do grupy stosującej placebo, w której ból odczuwalny podczas ruchu zmniejszył się o 25,4 mm. Produkt bardzo znacząco przewyższał w skuteczności placebo (p<0,0001). Co istotne, już po 2 dniach od rozpoczęcia leczenia, u pacjentów stosujących produkt zaobserwowano zmniejszenie bólu odczuwalnego w czasie ruchu o 32 mm podczas, gdy w przypadku grupy stosującej placebo jedynie o 18 mm (p<0,0001). Produkt był również skuteczny w zmniejszaniu obrzęków. 7 dni po rozpoczęciu leczenia średnia różnica w opuchliźnie między uszkodzoną a zdrową kostką tego samego pacjenta wynosiła 0,3 cm po stosowaniu produktu oraz 0,9 cm w przypadku pacjentów stosujących placebo (p<0,0001). Dodatkowym dowodem skuteczności produktu jest średni czas osiągnięcia 50% redukcji bólu odczuwalnego podczas ruchu wynoszący 4 dni w grupie osób stosujących produkt w porównaniu do 8 dni w grupie stosujacej placebo (p<0,0001). Średni czas osiągnięcia 30 mm lub mniej na wizualnej skali analogowej wynosił 4 dni w obu grupach leczonych preparatem w porównaniu z 9 dniami w grupie osób stosujących placebo (p<0,0001). Z powyższych danych wynika, że stosowanie produktu przyspiesza leczenie o 4 dni lub więcej. Badanie VOPO-P-307 oceniało również zadowolenie pacjentów z leczenia bólu towarzyszącego zwichnięciom kostki. W 5 dniu leczenia 84% pacjentów, którzy zastosowali preparat oceniło przeprowadzoną terapię, jako dobrą, bardzo dobrą lub doskonałą. W analizie przeprowadzonej po zakończeniu badania całkowita populacja pacjentów ze zwichnięciem kostki I lub II stopnia została podzielona na dwie grupy na podstawie występowania bólu podczas ruchu na poziomie większym lub mniejszym niż 80 mm na wizualnej skali analogowej przed rozpoczęciem terapii. W każdej z wyodrębnionych grup badano skuteczność zastosowanej terapii. 4 dni od rozpoczęcia leczenia produkt okazał się być znacząco lepszy niż placebo w redukcji bólu odczuwalnego podczas ruchu zarówno w grupie pacjentów z początkowym bólem na poziomie ? 80 mm (preparat 56,4 mm; placebo 27,2 mm; p<0,0001) jak i u pacjentów z początkowym bólem na poziomie <80 mm produkt 44,1 mm; placebo 24,6 mm; p<0,0001) w pierwszorzędowym punkcie końcowym. Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże preparat wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez ASA lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat.

Po zastosowaniu żelu na skórę, ilość diklofenaku, która ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego jest niewielka, dlatego też prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niewielkie.

Stopień ekspozycji ogólnoustrojowej diklofenaku po zastosowaniu na skórę jest niższy w porównaniu z doustnymi formami. W oparciu o doświadczenia ze stosowania NLPZ i ich działanie ogólnoustrojowe, zaleca się wziąć pod uwagę poniższe informacje: zahamowanie syntezy prostaglandyn może negatywnie wpływać na ciążę i/lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia, wad rozwojowych serca i wytrzewienia w przypadku stosowania inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko wystąpienia wad rozwojowych serca zostaje zwiększone z 1% do 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i czasu trwania terapii. U zwierząt wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn skutkowało zwiększoną utratą płodów przed i po implantacji oraz śmiertelnością zarodków lub płodów. Dodatkowo zwiększenie ilości przypadków różnych wad wrodzonych, również układu sercowo-naczyniowego obserwowano u zwierząt, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn podczas okresu organogenezy. Jeśli nie jest to wyraźnie konieczne, nie należy stosować diklofenaku podczas I iII trymestru ciąży. W przypadku stosowania diklofenaku przez kobiety planujące ciążę oraz w czasie I i II trymestru ciąży, należy stosować dawkę możliwie najmniejszą, a czas trwania terapii najkrótszy. Podczas III trymestru ciąży stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn może powodować ekspozycję płodu na: działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (w tym przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne), zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować skutkując niewydolnością nerek z małowodziem. Narażenie matki i noworodka pod koniec ciąży na: możliwe wydłużenie czasu trwania krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które mogą wystąpić nawet podczas stosowania bardzo małych dawek, zahamowanie skurczów macicy skutkujące opóźnionym lub przedłużonym porodem. Dlatego też stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane podczas III trymestru ciąży. Podobnie jak inne NLPZ, diklofenak przenika do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkich ilościach. Mimo to stosowanie produktu w dawkach terapeutycznych nie wpływa na karmione dziecko. Ze względu na brak kontrolowanych badań dotyczących kobiet karmiących piersią, produkt należy stosować w czasie laktacji jedynie na zalecenie lekarza. W takich przypadkach produktu nie należy stosować na piersi kobiet karmiących piersią ani też na duże powierzchnie skóry lub długotrwale.

Przedawkowanie produktu jest mało prawdopodobne ze względu na niewielkie wchłanianie diklofenaku stosowanego miejscowo. Po przypadkowym połknięciu produktu mogą wystąpić działania niepożądane, podobne do obserwowanych po przedawkowaniu diklofenaku w postaci tabl. (np. tuba zawierająca 50 g produktu zawiera ilość odpowiadającą 1 g diklofenaku sodowego). W razie przypadkowego połknięcia, skutkującego wystąpieniem działań niepożądanych, należy zastosować leki i wdrożyć leczenie objawowe zwykle stosowane w przypadku leczenia zatruć NLPZ. Można wykonać płukanie żołądka lub podać węgiel aktywowany, zwłaszcza w początkowym okresie po spożyciu produktu.

Voltaren MAX - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Napięciowe bóle głowy — przyczyny występowania i metody leczenia
Bóle głowy mają różne pochodzenie — mogą powstawać samoistnie lub być objawem różnego rodzaju chorób. W poniższym tekście skupię się na napięciowym bólu głowy, zaliczanym do najczęściej występujących chorób neurologicznych na świecie. Jego symptomy mogą pojawiać się epizodycznie lub przewlekłe i są bardzo trudne do zdiagnozowania [1,2]. Jakie są przyczyny powstawania napięciowego bólu głowy i czy istnieją skuteczne metody leczenia?
Kamienie nerkowe — sposoby leczenia i przeciwdziałanie
Dolegliwości układu moczowego to częsta przypadłość, z jaką zmagają się pacjenci. Niektóre choroby są poważne i wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej, jednak z innymi może pomóc farmaceuta. Takim przykładem będą kamienie nerkowe, które szybko zdiagnozowane i odpowiednio leczone, uchronią chorego przed poważnymi komplikacjami.
Dzieci to nie mali dorośli! Różnice w działaniu leków
W artykule “Dziecko to nie mały dorosły! Leczenie dzieci. Różnice we wchłanianiu leków” mogliście się dowiedzieć, jak wygląda wchłanianie leków u niemowląt. Wolniejsze opróżnianie żołądka powoduje opóźnienie działania leków podanych doustnie, a ubogi skład flory jelitowej i cienka skóra czynią organizm dziecka wyjątkowo delikatnym i podatnym na czynniki zewnętrzne. Proces […]
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x