fbpx

Vizibim

Vizibim - ulotka informacyjna dla pacjenta

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przewlekłej jaskrze otwartego kąta i nadciśnieniu wewnątrzgałkowym u osób dorosłych (w monoterapii lub jako leczenie wspomagające podczas stosowania leków β-adrenolitycznych).

1 ml roztw. zawiera 0,3 mg bimatoprostu.

Zalecana dawka to jedna kropla do zmienionego chorobowo oka (oczu) raz/dobę, stosowana wieczorem. Nie należy podawać częściej niż raz/dobę, gdyż częstsze podawanie może zmniejszać działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Dzieci i młodzież. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania bimatoprostu u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek. Nie ma danych dotyczących stosowania bimatoprostu u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim i dlatego u tych pacjentów należy stosować go ostrożnie. U pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą wątroby o łagodnym nasileniu lub wyjściowo nieprawidłowymi wartościami aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginowej (AspAT) i/lub bilirubiny, w ciągu 24 m-cy nie stwierdzono niepożądanego wpływu bimatoprostu 0,3 mg/ml krople do oczu, roztw. na czynność wątroby. Produkt leczniczy krople do oczu, roztw. jest jałowym roztw., który nie zawiera konserwantów.

Mechanizm działania, poprzez który bimatoprost obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe u człowieka polega na zwiększaniu odpływu cieczy wodnistej oka poprzez siatkę włókien kolagenowych w kącie przesączania oka i nasilanie odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego zaczyna się około 4 h po 1-szym podaniu leku, a maks. działanie osiągane jest w ciągu około 8-12 h. Działanie utrzymuje się przez przynajmniej 24 h.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie przewiduje się interakcji u ludzi, gdyż ogólnoustrojowe stężenia bimatoprostu 0,3 mg/ml krople do oczu, roztw., po podaniu do worka spojówkowego są niezwykle niskie (poniżej 0,2 ng/ml). Bimatoprost ulega biotransformacji z udziałem wielu enzymów na drodze wielu przemian metabolicznych, a w badaniach przedklinicznych nie zaobserwowano żadnego wpływu na wątrobowe enzymy metabolizujące leki. W badaniach klinicznych bimatoprost był stosowany w skojarzeniu z wieloma różnymi środkami okulistycznymi blokującymi receptory β-adrenergiczne, bez oznak interakcji. Skojarzone stosowanie bimatoprostu i leków przeciwjaskrowych innych niż miejscowe leki β-adrenolityczne nie było badane w czasie wspomagającej terapii przeciwjaskrowej. Możliwe jest osłabienie zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe działania analogów prostaglandyn (np. bimatoprostu) u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym w przypadku stosowania innych analogów prostaglandyn.

Brak jest wystarczających danych dotyczących użycia bimatoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość przy dużych dawkach toksycznych dla matki. Bimatoprostu nie należy stosować w czasie ciąży, jeśli nie jest to wyraźnie konieczne. Nie wiadomo czy bimatoprost przenika do mleka karmiących matek. W badaniach na zwierzętach wykazano, że bimatoprost przenika do mleka. Przed podjęciem decyzji o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu stosowania bimatoprostu należy uwzględnić bilans korzyści z karmienia piersią dla dziecka i kontynuacji leczenia dla matki. Brak jest wystarczających danych dotyczących wpływu bimatoprostu na płodność u ludzi.

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania i nie jest prawdopodobne, aby wystąpiło ono po podaniu do oka. Jeśli wystąpi przedawkowanie, leczenie powinno mieć charakter objawowy i podtrzymujący. W razie przypadkowego połknięcia bimatoprostu przydatne mogą być następujące informacje: w 2-tyg. badaniach na szczurach i myszach przy doustnym podawaniu, dawki do 100 mg/kg mc./dobę nie działały toksycznie. Dawka ta wyrażona jako mg/m2 pc. jest przynajmniej 70-krotnie wyższa niż dawka zawarta w jednej butelce bimatoprostu 0,3 mg/ml krople do oczu, roztw. przypadkowo przyjęta przez dziecko o mc. 10 kg.

Vizibim - wskazania i zastosowanie

Vizibim - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Aerozol do nosa lekiem na zespół suchego oka
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła aerozol zawierający wareniklinę (Tyrvaya; Oyster Point) w leczeniu zespołu suchego oka. Jest to pierwszy aerozol do nosa, który leczy oznaki i objawy suchego oka. Lek ten wydaję się idealnym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy mają trudności z aplikacją kropli do oczu.
Nextstellis – nowy doustny środek antykoncepcyjny
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła nowy preparat antykoncepcyjny opracowany przez Mithra Pharmaceuticals SA. Na czym polega jego innowacyjność? Jakie są wskazania do stosowania? Jakie wywołuje interakcje i działania niepożądane?
Leki na alergię, a aktywność fizyczna
Życie alergików, zwłaszcza wiosną, jest dalekie od pełni komfortu. O ile odpowiednio dobrana farmakoterapia faktycznie pozwala niwelować przykre i uciążliwe objawy alergii, o tyle te same leki mogą negatywnie przekładać się na inne obszary życia pacjenta. Najnowsze badania sugerują, jakoby leki przeciwhistaminowe znacząco pogarszały efekty treningu. Czy rzeczywiście istnieje taka zależność? Czy stosowanie leków na alergie jest skorelowane z jakością aktywności fizycznej?
Melatonina i jej zastosowanie w zaburzeniach snu
Funkcjonowanie organizmu człowieka jest ściśle powiązane ze światłem. To ono nadaje mu rytm dobowy. W momencie, gdy człowiek korzysta ze sztucznego światła oraz odbywa dalekie podróże do innych stref czasowych, łatwo o zachwianie równowagi snu i czuwania. W zachowaniu tej równowagi bierze udział melatonina — hormon wytwarzany naturalnie, który w przypadku zaburzeń snu można podawać w postaci leków i suplementów diety.
Aspiryna zmniejsza ryzyko powtórnej utraty ciąży?
Agencja prasowa Reuters informuje, że przyjmowanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego przez kobiety, które mają udokumentowane problemy z donoszeniem ciąży, zwiększa prawdopodobieństwo urodzenia żywego dziecka. 
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x