Wskazania:
Zapobieganie i leczenie stanów niedoboru wit. PP. Z powodu częstego współwystępowania niedoborów wielu witamin z grupy B oraz białek, równocześnie wskazane jest podawanie innych witamin z grupy B w dawkach leczniczych oraz stosowanie diety wysokobiałkowej.
Dawkowanie:
Tabl. 50 mg: jeżeli objawy kliniczne wskazują na nieznaczny niedobór wit. PP, lub jeśli z różnych powodów dieta pacjenta jest uboga w tę wit., zapobiegawczo podaje się zwykle 1-2x/dobę po 1 tabl. Tabl. 200 mg: leczniczo, w zależności od stopnia niedoboru, 2-3x/dobę po 1 tabl., wyjątkowo do 5 tabl./dobę w dawkach podzielonych. W celu uniknięcia lub zmniejszenia podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego stosować po posiłku.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostra niewydolność wątroby. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy. Dna moczanowa.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności:
Preparat należy stosować ostrożnie, jeśli kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła żółtaczka, choroby wątroby lub dróg żółciowych, choroba wrzodowa przewodu pokarmowego, dna moczanowa, a także u chorych na cukrzycę. W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek zalecana jest okresowa kontrola czynności wątroby, stężenia kwasu moczowego, oraz stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą. Preparat zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek nie wywiera wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Interakcje:
Wit. PP nasila ryzyko miopatii podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorami HMG-CoA (statynami).
Ciąża i laktacja:
Nie przeprowadzono odpowiednich badań. Lek może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub karmionego piersią dziecka. Nikotynamid przenika do mleka kobiecego. W dawkach zbliżonych do dziennego zapotrzebowania (ok. 20 mg) nikotynamid nie wpływa korzystnie na płód.
Działania niepożądane:
Lek jest zwykle dobrze tolerowany. Bardzo rzadko obserwowano zaczerwienienia skóry, rumień twarzy, pokrzywkę, osutkę. Podczas stosowania dużych dawek preparatu (3-6 g/dobę) mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, nudności, wymioty, biegunka, zwiększenie stężenia kwasu moczowego lub glukozy we krwi. Donoszono o przypadkach uszkodzenia wątroby w trakcie długotrwałego stosowania lub stosowania dawek powyżej 3 g/dobę.
Przedawkowanie:
Objawami przedawkowania witaminy PP mogą być bóle głowy, mrowienie, swędzenie głowy, szum w uszach, uczucie niestrawności, sporadycznie żółtaczka, zaburzenia rytmu serca. Przedawkowane witaminy PP związane jest z ryzykiem uszkodzenia wątroby.
Działanie:
Witamina PP należy do grupy witamin B. Jako dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD+) i fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADP+) uczestniczy w przenoszeniu wodoru i elektronów w procesach oddychania komórkowego, glikolizy i biosyntezy lipidów. Witamina PP odgrywa ważną rolę w przemianie węglowodanów, tłuszczów, białek, zasad purynowych i pirymidynowych oraz porfiryn, a także uczestniczy w syntezie związków wysokoenergetycznych. Łącznie z witaminą C i metioniną przyspiesza regenerację purpury wzrokowej. Pobudza czynności wątroby i trzustki, zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, wzmaga perystaltykę jelit, pełni ważną rolę w metabolizmie skóry, mięśni, obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.
Skład:
1 tab. zawiera 50 mg lub 200 mg nikotynamidu.