fbpx

Visudyne

Visudyne - ulotka informacyjna dla pacjenta

W leczeniu pacjentów z wysiękowym (mokrym) zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD – ang. age-related macular degeneration) z przeważającą postacią klasyczną poddołkowej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV – ang. choroidal neovascularisation) lub pacjentów z poddołkową neowaskularyzacją podsiatkówkową występującą w przebiegu wysokiej krótkowzroczności.

1 fiolka zawiera 15 mg werteporfiny. Substancje pomocnicze: laktoza, fosfatydyloglicerol z jaja, dimirystoilofosfatydylocholina, askorbylu palmitynian i butylohydroksytoluen.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (65 lat). Terapia fotodynamiczna z zastosowaniem produktu leczniczego (ang. PDT) przebiega w dwóch etapach: pierwszym etapem jest 10-min. inf. produktu leczniczego w dawce 6 mg/m2 pc., rozcieńczonego w 30 ml roztw. do inf. Drugim etapem jest aktywacja produktu leczniczego światłem dokładnie w 15 min. od rozpoczęcia inf. (patrz sposób podawania). Co 3 m-ce należy wykonywać u pacjentów badania kontrolne. W przypadku nawrotów przenikania krwinek przez nowoutworzone naczynia naczyniówki, można powtarzać leczenie produktem leczniczym do 4 razy w roku. Leczenie drugiego oka produktem leczniczym. Brak danych klinicznych wskazujących na jednoczesne leczenie drugiego oka. Jednak, jeśli leczenie drugiego oka jest konieczne, aktywacja światłem laserowym powinna być stosowana w drugim oku natychmiast po jej zastosowaniu w pierwszym oku, ale nie później niż 20 min. od rozpoczęcia inf. Niewydolność wątroby. Leczenie produktem leczniczym powinno być prowadzone ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby lub niedrożnością dróg żółciowych. Brak doświadczenia w tej grupie pacjentów. Ponieważ werteporfina jest wydalana głównie przez drogi żółciowe (wątrobę), jest możliwe zwiększenie ekspozycji na werteporfinę. Ekspozycja na werteporfinę nie jest znacząco zwiększona u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby i nie wymaga dostosowania dawki. Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Niewydolność nerek. Nie badano stosowania produktu leczniczego u pacjentów z niewydolnością nerek. Jednak jego właściwości farmakologiczne nie wskazują na potrzebę dostosowania dawki. Dzieci i młodzież. Nie badano zastosowania u dzieci i młodzieży. Produkt leczniczy nie jest wskazany w tej grupie pacjentów.

Werteporfina, określana także jako monokwasy pochodne benzoporfiryny (ang. benzoporphyrin derivative monoacids, BPD-MA), składa się z mieszaniny równie aktywnych izomerów BPD-MAC oraz BPD-MAD w stosunku 1:1. Po aktywacji światłem i przeniesieniu na tlen energii wchłoniętej przez porfirynę, powstaje nietrwały, bardzo reaktywny tlen atomowy, który powoduje uszkodzenie struktur biologicznych w obszarze dyfuzji prowadząc do miejscowego zamknięcia naczyń, uszkodzenia komórek, a w pewnych warunkach również do ich śmierci. Selektywność terapii fotodynamicznej (ang. photodynamic therapy, PDT) z zastosowaniem werteporfiny opiera się na zlokalizowanej ekspozycji na światło oraz na wybiórczym i szybkim wychwycie werteporfiny, a następnie jej retencji przez szybko dzielące się komórki, w tym komórki śródbłonka nowotworzących się naczyń naczyniówki. Metabolizm werteporfiny zachodzi na drodze hydrolizy przez esterazy osoczowe i wątrobowe. Średnie wartości jej T0,5 w fazie eliminacji z osocza wynoszą około 5-6 h. Jej wydalanie zachodzi przede wszystkim z żółcią.

Porfiria, potwierdzona nadwrażliwość na werteporfinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Jednoczesne stosowanie innych leków uwrażliwiających na światło (np. tetracyklin, sulfonamidów, pochodnych fenotiazyny, sulfonylomocznika, leków przeciwcukrzycowych, tiazydowych leków moczopędnych i gryzeofulwiny) zwiększa możliwość wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło.

Można stosować u kobiet w ciąży tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ewentualnym zagrożeniem dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Visudyne - wskazania i zastosowanie

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Leki na zgagę — jakie są konsekwencje ich długotrwałego stosowania?
Inhibitory pompy protonowej (IPP) to jedne z najczęściej kupowanych w aptece leków na zgagę. W tej grupie znajdują się preparaty dostępne z przepisu lekarza jak i te, które pacjenci mogą kupić bez recepty. IPP są łatwo osiągalne, tanie i skuteczne stąd też bywają coraz częściej nadużywane. Ich przewlekłe stosowanie może wiązać się niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi. Szczególnie ryzyko wystąpienia powikłań dotyczy osób starszych. IPP powinny być stosowane z ostrożnością tak, aby poprawić skuteczność i bezpieczeństwo leczenia.
Co to są leki biologiczne?
Leki biologiczne to białka wytwarzane metodami inżynierii genetycznej. Stosowane są w leczeniu chorób takich jak mukowiscydoza, atopowe zapalenie skóry, astma czy reumatoidalne zapalenie stawów. Sprawdź, jak powstają leki biologiczne. Czy można kupić je w Polsce? Czy są drogie?
Simetikon - najlepszy lek na wzdęcia?
Zaburzenia układu pokarmowego przybierają różne formy. Mogą być łagodne i szybko przemijające, a czasami bywają długotrwałe i niebezpieczne dla zdrowia. Jednym z częstszych problemów, który pojawia się u ludzi starszych oraz młodszych są wzdęcia. Jak je rozpoznać? Co jest ich przyczyną? W jaki sposób najlepiej sobie z nimi poradzić? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym artykule.
E-recepta w pigułce — zasady realizacji, okres ważności
E-recepta jest następcą recepty papierowej. W porównaniu do poprzedniczki ma swoje niezaprzeczalne zalety. Jest czytelna, znacząco eliminuje prawdopodobieństwo pomyłki przy wydawaniu leku. Można ją wystawiać i realizować na dłuższy okres czasu, niż receptę papierową. Każdy lek można wykupić w innej aptece, co jest istotnym ułatwieniem. Nie jest też wolna od pewnych kruczków, które potrafią zaskoczyć pacjenta, a także lekarza. Na co zwracać uwagę? Zapraszam do lektury.
COVID-19 a dieta
Staramy się dbać o zdrowie i prowadzić higieniczny tryb życia. Takie podejście ma nam zapewnić lepszą odporność i dodać punkty w walce z infekcją. Ale właściwie co to znaczy i dlaczego jest tak ważne? Od początku pandemii pojawiają się zalecenia dietetyczne mające wzmocnić nasz układ immunologiczny. Wiele z nich powtarza się, ale czy naprawdę mają uzasadnienie?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x