Wskazania:
Betahistyna jest wskazana do stosowania w objawowym leczeniu choroby Méniere’a.
Dawkowanie:
Dorośli. Początkowa dawka doust. wynosi 8-16 mg 3x/dobę, najlepiej w trakcie posiłku. Dawki podtrzymujące wynoszą zwykle 24-48 mg/dobę. Dawka dobowa nie powinna przekroczyć 48 mg. Dawkę należy dostosować do potrzeb pacjenta. Czasem poprawę można zauważyć dopiero po kilku tyg. leczenia. Zaburzenia czynności nerek. Nie są dostępne specyficzne badania kliniczne dotyczące tej grupy pacjentów, jednak zgodnie z doświadczeniami z okresu po wprowadzeniu do obrotu modyfikacja dawki nie wydaje się być konieczna. Zaburzenia czynności wątroby. Nie są dostępne specyficzne badania kliniczne dotyczące tej grupy pacjentów, jednak zgodnie z doświadczeniami z okresu po wprowadzeniu do obrotu modyfikacja dawki nie wydaje się być konieczna. Pacjenci w podeszłym wieku. Mimo iż dostępne są ograniczone dane z badań klinicznych dotyczących tej grupy pacjentów, duże doświadczenie z okresu po wprowadzeniu do obrotu wskazuje, że w tej populacji nie ma konieczności modyfikacji dawki. Dzieci i młodzież. Betahistyna w postaci tabl. nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.