Wskazania:
Brodawki zwykłe, brodawki płaskie (młodocianych), brodawki stóp.
Dawkowanie:
Do stosowania miejscowego na skórę. Preparat stosuje się zazwyczaj od 2-3x/dobę na każdą brodawkę za pomocą dołączonego pędzelka. Preparat należy nanosić tylko na brodawkę i nie należy go nanosić na zdrową skórę. Skórę otaczającą brodawkę można ochronić przed preparatem poprzez nałożenie kremu lub maści. Zaleca się, aby przed zastosowaniem oczyścić pędzelek o szyjkę butelki. W przypadku bardzo małych brodawek w celu dokładnego naniesienia preparatu można zamiast pędzelka używać wykałaczki lub zaostrzonej zapałki. Przed każdym zastosowaniem preparatu należy najpierw usunąć powłokę pozostałą po poprzedniej aplikacji. W przypadku brodawek okołopaznokciowych i, zwłaszcza podpaznokciowych, należy zwrócić uwagę, aby nie uległa zniszczeniu macierz paznokcia i preparat nie przedostał się do łożyska paznokcia. Maks. powierzchnia objęta leczeniem nie powinna być większa niż 25 cm2 powierzchni skóry. Czas stosowania preparatu wynosi 6 tyg. Należy poinformować pacjenta, aby pamiętał o codziennym, regularnym stosowaniu preparatu. Po ustąpieniu zmian chorobowych stosowanie preparatu należy kontynuować jeszcze przez około 1 tydz. Z doświadczeń wynika, że w niektórych przypadkach np. przy silnie wystających brodawkach zwykłych lub brodawkach na powierzchni stóp, po leczeniu preparatem wskazane jest usunięcie przez lekarza pozostałej, obumarłej tkanki. Dzieci i młodzież. Produkt jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Przeciwwskazania:
Preparatu nie należy stosować: w okresie laktacji, podczas ciąży , u kobiet, u których z całą pewnością nie można wykluczyć że są w ciąży, u dzieci w wieku poniżej 6 lat, u pacjentów z niewydolnością nerek, w nadwrażliwości na kwas salicylowy lub fluorouracyl, lub na którykolwiek ze składników preparatu, jednocześnie z brywudyną, sorywudyną i analogami nukleozydów, gdyż są silnymi inhibitorami enzymu rozkładającego fluorouracyl – dehydrogenazy dihydropirymidyny, na duże powierzchnie skóry (większe niż 25 cm2). Nie można dopuścić do kontaktu preparatu z oczami lub błonami śluzowymi.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności:
Produktu nie należy stosować w miejscach szczególnie wrażliwych, takich jak okolice ust, nosa i warg. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą otaczającą brodawki. W przypadku nieprawidłowego stosowania produktu (np. nanoszenia płynu na skórę otaczającą brodawkę) może wystąpić miejscowo pieczenie i nadżerka pozostawiające przemijające zabarwienie. Leczenie należy przerwać, jeżeli na skórze otaczającej brodawkę pojawi się odczyn zapalny. W przypadku leczenia bardzo dużej ilości brodawek może wystąpić nadwrażliwość na światło słoneczne. Produkt zawiera związek cytostatyczny – 5-fluorouracyl. Enzym dehydrogenaza dihydropirymidyny odgrywa ważną rolę w procesie rozkładania fluorouracylu. Zahamowanie lub zmniejszenie aktywności tego enzymu, czy jego niedobór, może skutkować nagromadzeniem się fluorouracylu w organizmie. Analogi nukleozydów, jak brywudyna i sorywudyna w wyniku hamowania aktywności dehydrogenazy dihydropirymidyny, mogą powodować znaczne zwiększenie stężeń fluorouracylu lub innych fluoropirymidyn w osoczu i w związku z tym zwiększać toksyczność produktu. Z tego powodu, pomiędzy podaniem produktu leczniczego a zastosowaniem brywudyny, sorywudyny lub innych analogów nukleozydów, należy zachować przerwę wynoszącą co najmniej 4 tyg. Jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia produktem, należy oznaczyć aktywność enzymu dehydrogenazy dihydropirymidyny. Jeśli u pacjentów leczonych fluorouracylem przypadkowo podano brywudynę, należy podjąć skuteczne postępowanie, mające na celu zmniejszenie toksyczności fluorouracylu. Może być konieczne przyjęcie pacjenta do szpitala. Należy zastosować każdy rodzaj postępowania w celu ochrony pacjenta przed zakażeniami ogólnymi i odwodnieniem. U pacjentów leczonych jednocześnie fenytoiną i fluorouracylem, należy regularnie kontrolować stężenie fenytoiny w osoczu. Produkt jest łatwopalny: należy trzymać go z dala od ognia lub płomienia. Substancja pomocnicza znajdująca się w produkcie – dimetylusulfotlenek – może powodować podrażnienie skóry. Jeśli brodawki znajdują się na obszarze skóry, który ma cienką warstwę naskórka, produkt należy nakładać rzadziej i częściej kontrolować leczenie, ponieważ kwas salicylowy znajdujący się w produkcie może powodować tworzenie się blizn. W przypadku brodawek z silną skłonnością do rogowacenia, może być czasem korzystne ich wcześniejsze leczenie kwasem salicylowym w plastrach. U pacjentów z zaburzeniami czucia (np. pacjentów z cukrzycą) konieczne jest ścisłe monitorowanie pacjenta. Po każdym użyciu butelka z produktem powinna być dokładnie zamknięta, gdyż w razie otwarcia butelki produkt szybko wysycha, co uniemożliwia jego dalsze prawidłowe stosowanie. Płyn na skórę nie powinien być stosowany jeśli pojawią się w nim kryształy. Podczas nanoszenia produktu należy uważać, aby nie poplamić produktem odzieży lub wyrobów z akrylu (np. wanny z akrylu), ponieważ produkt tworzy plamy, których nie można usunąć. Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.
Interakcje:
Enzym dehydrogenaza dihydropirymidyny odgrywa ważną rolę w procesie rozkładania fluorouracylu. Analogi nukleozydów, jak brywudyna i sorywudyna mogą w wyniku hamowania aktywności dehydrogenazy dihydropirymidyny znacznie zwiększać stężenia fluorouracylu lub innych fluoropirymidyn w osoczu i w związku z tym zwiększać toksyczność fluorouracylu. Z tego powodu pomiędzy podaniem fluorouracylu i brywudyny, sorywudyny i innych analogów nukleozydów, należy zachować przerwę wynoszącą co najmniej 4 tyg. Jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia fluoropirymidynami należy oznaczyć aktywność enzymu dehydrogenazy dihydropirymidyny. Podczas jednoczesnego stosowania fenytoiny i fluorouracylu zgłaszano zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu powodujące objawy zatrucia fenytoiną. Nie ma dowodów wskazujących na wchłanianie układowe kwasu salicylowego, niemniej jednak wchłonięty kwas salicylowy może powodować interakcje z metotreksatem i pochodnymi sulfonylomocznika.
Ciąża i laktacja:
Stosowanie preparatu podczas ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane. Nie stosować u kobiet, u których z całą pewnością nie można wykluczyć, że są w ciąży.
Działania niepożądane:
Zaburzenia oka: (niezbyt często) suchość oka, świąd oka, nasilone łzawienie. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) w miejscu podania: rumień, stan zapalny, podrażnienie (w tym pieczenie), ból, świąd; (często) w miejscu podania krwawienie, nadżerka, strup; (niezbyt często) w miejscu podania: zapalenie skóry, obrzęk, owrzodzenie. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) złuszczanie się skóry. Wskutek silnego działania zmiękczającego warstwę zrogowaciałą naskórka, mogą wystąpić białawe przebarwienia i złuszczanie się skóry, szczególnie w okolicy brodawek. Ze względu na zawartość kwasu salicylowego w produkcie mogą wystąpić łagodne objawy podrażnienia, jak zapalenie skóry i kontaktowe reakcje alergiczne w postaci świądu, zaczerwienienia i niewielkich pęcherzy, nawet poza miejscem kontaktu produktu ze skórą.
Przedawkowanie:
Podczas stosowania produktu zgodnie z zaleceniami, ilość produktu aplikowana na 25 cm2 powierzchni skóry wynosi 0,2 g, czyli 1 mg fluorouracylu, co odpowiada, u osób o masie ciała 60 kg dawce 0,017 mg/kg mc. Toksyczność ogólnoustrojowa występuje po podaniu fluorouracylu dożylnie w dawkach wynoszących 15 mg/kg mc. więc w tym przypadku można ją wykluczyć ze względu na 1000-krotny margines bezpieczeństwa. Ponadto nie występuje znaczące przezskórne wchłanianie fluorouracylu zawartego w produkcie leczniczym. W przypadku prawidłowego stosowania produktu, tj. zgodnego z zaleconym sposobem dawkowania, stężenie kwasu salicylowego wchłoniętego przez skórę w osoczu nie przekracza 5 mg/dl, tak więc zatrucie kwasem salicylowym jest mało prawdopodobne. Aplikacja produktu leczniczego w ilości znacznie większej niż zalecana powoduje zwiększenie częstości występowania oraz nasilenia reakcji w miejscu podania. Wczesne objawy zatrucia salicylanami mogą wystąpić, jeśli stężenie salicylanów w surowicy będzie większe niż 30 mg/dl. Są to: uczucie dzwonienia w uszach, szum w uszach z pogorszeniem słuchu, krwawienia z nosa, nudności, wymioty, drażliwość oraz uczucie wysuszenia błon śluzowych. U małych dzieci stosunek powierzchni ciała do masy jest inny niż u dorosłych. Z tego powodu znaczące przekroczenie zalecanej maks. dopuszczalnej powierzchni leczenia lub zwiększenie częstości aplikacji zwiększa ryzyko zatrucia kwasem salicylowym, zwłaszcza u małych dzieci.
Działanie:
Substancja czynna produktu – fluorouracyl jest lekiem z grupy z cytostatyków o działaniu przeciwmetabolicznym. Fluorouracyl ze względu na podobieństwo strukturalne do tyminy (5-metylouracyl) występującej w kwasach nukleinowych, zapobiega powstawaniu i przyswajaniu tyminy, hamując w ten sposób syntezę DNA i RNA. W wyniku tego działania fluorouracyl hamuje namnażanie wirusów powodujących powstawanie brodawek, a także wzrost komórek, zwłaszcza komórek brodawek, które są w fazie intensywnego wzrostu. Substancja czynna produktu – kwas salicylowy działa keratolitycznie, w wyniku czego poprawia penetrację fluorouracylu do brodawki.
Skład:
1 g płynu na skórę zawiera 100 mg kwasu salicylowego i 5 mg fluorouracylu.