Wskazania:
Betahistyna wskazana jest w leczeniu choroby Meniere’a, który może objawiać się zawrotami głowy,dzwonieniem w uszach,niedosłuchem i nudnościami.
Dawkowanie:
Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku). 12-24 mg 2x/dobę razem z posiłkiem. Dawkowanie można dostosować do potrzeb indywidualnego pacjenta. Poprawę można niekiedy zaobserwować dopiero po kilku tyg. leczenia. Dzieci i młodzież. Nie zaleca się stosowania tabl. betahistyny u dzieci i młodzieży w wieku pon. 18 lat życia z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Betahistyna jest przeciwwskazana u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (phaeochromocytoma). Betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy, dlatego może prowadzić do uwolnienia amin katecholowych z guza wywołując ciężkie nadciśnienie tętnicze.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z wrzodem trawiennym aktualnie lub owrzodzeniem trawiennym w wywiadzie, ponieważ u pacjentów leczonych betahistyną obserwowano niekiedy dyspepsję. Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową. Zaleca się zachowanie ostrożności zalecając stosowanie betahistyny pacjentom z pokrzywką, wysypkami skórnymi lub alergicznym nieżytem nosa, ponieważ może dojść do zaostrzenia tych objawów. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Rzadko opisywano występowanie senności związanej ze stosowaniem betahistyny. Pacjenci, u których występują te objawy powinni być poinformowani o konieczności unikania czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych lub obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu.
Interakcje:
Nie udowodniono występowania niebezpiecznych interakcji. Opisano przypadek interakcji z etanolem i związkiem zawierającym pirymetaminę z dapsonem oraz nasilenia działania betahistyny przez salbutamol. Betahistyna jest analogiem histaminy, dlatego teoretycznie możliwa jest interakcja z lekami przeciwhistaminowymi, choć nigdy ich nie opisano.
Ciąża i laktacja:
Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Betahistyna przenika do mleka kobiecego w stężeniu podobnym do osoczowego. Toksyczne działania betahistyny na noworodki w takich stężeniach jest nieznane. Z tego powodu należy unikać stosowania betahistyny u kobiet karmiących piersią.
Działania niepożądane:
.Zaburzenia układu odpornościowego: (bardzo rzadko) wysypki skórne i świąd. Zaburzenia układu nerwowego: (nieznane) ból głowy, niekiedy senność. Zaburzenia przewodu pokarmowego: (rzadkie) podrażnienie przewodu pokarmowego,nudności i dyspepsja.
Przedawkowanie:
Objawami przedawkowania betahistyny są nudności, wymioty, niestrawność, ataksja i drgawki podczas stosowania dużych dawek. Brak swoistej odtrutki. Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.
Działanie:
Działa agonistycznie na receptor histaminowy H1 w obrębie obwodowych naczyń krwionośnych u człowieka, w min. stopniu wpływa na wydzielanie kwasu solnego w żołądku (reakcja wywołana za pośrednictwem receptora H2). Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może wynikać z jej zdolności do modyfikowania krążenia w obrębie ucha wewnętrznego lub z bezpośredniego działania na neurony jądra przedsionkowego.
Skład:
1 tabl. zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.