fbpx

Venoruton forte

Venoruton forte - ulotka informacyjna dla pacjenta

Leczenie objawowe przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków podudzi). Zmniejsza obrzęki oraz łagodzi objawy podmiotowe takie jak: zaburzenia czucia, mrowienie, bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg. Produkt może być stosowany jako środek wspomagający kompresoterapię (np. rajstopy uciskowe) w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej. Produkt jest stosowany również w leczeniu objawowym hemoroidów oraz może być stosowany pomocniczo w mikroangiopatiach w przebiegu cukrzycy.

1 tabl. zawiera 500 mg o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów.

Przewlekła niewydolność żylna i jej objawy. Szereg badań prowadzonych w celu określenia skutecznej dawki, gdzie testowano dawki 500-2000 mg o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów/dobę, przez okres 1-3 m-cy wykazało, że optymalną stosowaną dawką w dawkowaniu początkowym jest 1 tabl. 2x/dobę. Dawkowanie to powinno być podtrzymane do całkowitego ustąpienia objawów i obrzęku, które na ogół następuje po 2 tyg. Leczenie może być kontynuowane jako terapia podtrzymująca i należy stosować takie samo dawkowanie lub dawkowanie podtrzymujące, stosując dawkę minimalną 500-600 mg o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów/dobę, co odpowiada 1 tabl. raz/dobę. Leczenie może zostać przerwane po całkowitym ustąpieniu objawów i obrzęku. W przypadku ponownego pojawienia się objawów, leczenie może zostać powtórzone przy zastosowaniu takiego samego dawkowania (1 tabl. 2x/dobę) lub dawkowania podtrzymującego (1 tabl. raz/dobę). Leczenie dolegliwości hemoroidalnych. W badaniach klinicznych trwających od jednego do 4 tyg. zaobserwowano redukcję ciężkości objawów (bólu, krwawień, świądu, sączenia się płynu surowiczego). Dawkowanie zastosowane w badaniach klinicznych leczenia hemoroidów, jest zgodne z dawkowaniem rekomendowanym powyżej, w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej i powikłaniach z tym związanych. Osoby w podeszłym wieku. Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem wyłącznie osób w podeszłym wieku, dlatego nie można ustalić szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania produktu w przewlekłej niewydolności żylnej u osób w tej grupie wiekowej. Dzieci i młodzież. Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży. W tej grupie wiekowej przewlekła niewydolność żylna występuje rzadko. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży, dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie wiekowej.

Działanie farmakodynamiczne o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów zostało wykazane w różnych badaniach in vitro i in vivo. W badaniach na zdrowych ochotnikach lub pacjentach z przewlekłą niewydolnością żylną mogą pojawić się następujące efekty farmakodynamiczne po zastosowaniu o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów: zmniejszenie przepuszczalności kapilar; zmniejszenie refluksu żylno-tętniczego; przyspieszenie czasu wypełnienia żylnego; zwiększenie przezskórnego tlenowego ciśnienia.

Nadwrażliwość na o-(β-hydroksyetylo)-rutozydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie odnotowano interakcji z innymi lekami. O-(β-hydroksyetylo)-rutozydy nie wykazują interakcji z lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna. Składniki o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów są pochodnymi rutyny i kwercetyny. Kwercetyna wykazuje in vitro (ale nie in vivo) właściwości hamujące komponenty cytochromu P450 – CYP3A oraz sulfotransferazę. Rutyna nie wykazuje żadnych właściwości hamujących w stosunku do enzymów wątrobowych. W związku z tym przyjęto, że stosowane doustnie o-(β-hydroksyetylo)-rutozydy nie wywołują działania hamującego ani nie będą wpływały na metabolizm innych czynnych farmakologicznie substancji.

Dane z badań z udziałem ograniczonej liczby kobiet w ciąży nie wykazują negatywnego wpływu o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów na zdrowie płodu/noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, poród lub rozwój noworodka. Jednakże, zgodnie z ogólnie przyjętymi rekomendacjami, o-(β-hydroksyetylo)-rutozydy nie powinny być stosowane w I trymestrze ciąży. W badaniach na zwierzętach śladowe ilości o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów zostały znalezione w płodach i mleku karmiących samic. Te nieznaczne ilości o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów nie mają znaczenia klinicznego. Badania na zwierzętach nie wskazują wpływu o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów na płodność.

Nie odnotowano żadnych przypadków przedawkowania z wystąpieniem objawów.

Venoruton forte - wskazania i zastosowanie

Venoruton forte - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Problemy podczas laktacji — jak sobie z nimi radzić?
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 miesięcy. Oznacza to, że przez ten czas dziecko nie potrzebuje żadnych innych pokarmów czy też napojów, niż mleko mamy. Często, szczególnie na początku laktacji występują problemy, które mogą powodować zniechęcenie, a czasem nawet zaprzestanie karmienia piersią Z wieloma z nich można sobie łatwo poradzić samodzielnie lub korzystając z pomocy ekspertów.
Jaskra — choroba miliona Polaków. Co o niej wiemy?
Na jaskrę choruje już ponad 700 milionów ludzi z całego świata, z czego około prawie milion stanowią Polacy. Jaskra prowadzi do zaniku (atrofii) nerwu wzrokowego i (lub) zaburzeń odpływu cieczy wodnistej, stopniowo pogarszając jakość widzenia. W następstwie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego jaskra może powodować ślepotę.
Wycofano z obrotu popularną maść na hemoroidy
Główny Inspektor Farmaceutyczny 27 kwietnia 2022 roku wycofał z obrotu na terenie całego kraju maść Hemkortin-HC. Hemkortin-HC jest lekiem stosowanym w leczeniu hemoroidów dostępnym bez recepty. Poznaj przyczynę wycofania oraz dowiedz się które opakowania leku zostały wycofane.
Czy dupilumab sprawdzi się w leczeniu astmy u dzieci?
Dupilumab jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego. Wyniki badań klinicznych III fazy dowiodły, że substancja ta zmniejsza także ataki astmy i poprawia czynność płuc u najmłodszych pacjentów.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x